Adaptivní PID regulátor využívající průběžné identifikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cvejn, Jan
dc.contributor.author Ihnát, Vojtěch
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:06:23Z
dc.date.available 2018-09-26T10:06:23Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71902
dc.description.abstract Cílem této práce je realizace adaptivního diskrétního PID regulátoru, který automaticky upravuje své nastavení na základě měřených hodnot vstupů a výstupů. Adaptivní regulátor je realizován s využitím jednočipového mikropočítače Arduino. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject identifikace cze
dc.subject adaptivní řízení cze
dc.subject PID regulátor cze
dc.subject Arduino cze
dc.subject identification eng
dc.subject adaptive control eng
dc.subject PID controller eng
dc.subject Arduino eng
dc.title Adaptivní PID regulátor využívající průběžné identifikace cze
dc.title.alternative Adaptive PID controller using continuous identification eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Holada, Miroslav
dc.date.accepted 2018-09-19
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to implement an adaptive discrete PID controller, which automatically adjusts its settings based on measured inputs and outputs. Adaptive controller has been implemented by using one-chip Arduino microcomputer. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D38674
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem práce bylo realizovat adaptivní PID regulátor s online identifikací a využitím vhodné vývojové desky s jednočipovým počítačem. Celkově lze práci považovat za přínosnou, protože názorně ukazuje , že algoritmy adaptivního řízení lze dnes úspěšně realizovat pomocí jednočipových 32-bitových mikrokontrolerů platformy ARM, které již poskytují odpovídající výpočetní výkon při zanedbatelných pořizovacích nákladech. Cíle diplomové práce lze v převážné míře považovat za splněné. cze
dc.identifier.stag 34616
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account