NÁVRH A SIMULACE ČINNOSTI VÝROBNÍ LINKY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupka, Libor
dc.contributor.author Hrb, Martin
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:06:23Z
dc.date.available 2018-09-26T10:06:23Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71901
dc.description.abstract Práce je věnována problematice návrhu výrobní linky. Byl vytvořen souhrnný studijní materiál přibližující problematiku PLC a jejich programování. V prostředí AutoCAD byla vytvořena kompletní technická dokumentace, řídicí program byl vytvořen v prostředí SoMachine. Provozuschopnost navržené linky je demonstrována vizualizačním programem vytvořeném také v SoMachine. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject výrobní linka cze
dc.subject PLC cze
dc.subject automatizace cze
dc.subject návrh automatického systému cze
dc.subject production line eng
dc.subject PLC eng
dc.subject automatization eng
dc.subject design of the automatic system eng
dc.title NÁVRH A SIMULACE ČINNOSTI VÝROBNÍ LINKY cze
dc.title.alternative DESIGN AND SIMULATION OF THE PRODUCTION LINE eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Havlíček, Libor
dc.date.accepted 2018-09-19
dc.description.abstract-translated This work focuses on problematics of production line design. Comprehensive study material which explains the problematics of PLCs and their programming, was also developed as a part of this work. Technical documentation was created in AutoCAD, control program was developed in SoMachine and visual demonstration of operation of the designed production line was created in SoMachine as well. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D38675
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Hlavním cílem diplomové práce byl návrh a simulační ověření činnosti vybrané části výrobní linky. Diplomant splnil cíle stanovené v zadání práce, nicméně zvolený postup řešení a jeho dokumentace v předloženém textu práce nejsou příliš optimální. Rešeršní části lze především vytknout místy příliš obecný popis použitých postupů a řešení, bez očekávané bližší vazby na téma práce. Z textu práce dále plyne, že co se týče vlastního návrhu linky, tak se jedná skutečně o jeho základní verzi a pro praktickou realizaci by bylo nutné jej rozšířit a zpřesnit. Diplomant v práci prokázal, že zvládl návrh a simulaci výrobní linky po hardwarové i softwarové stránce. cze
dc.identifier.stag 34615
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account