Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého se dvěma anděly z kaple v Roškopově u Staré Paky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alt, Jaroslav J
dc.contributor.author Voláková, Šárka
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:06:02Z
dc.date.available 2018-09-26T10:06:02Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71898
dc.description.abstract Tato diplomová práce se v úvodu zabývá restaurováním barokního sousoší Sv. Jana Nepomuckého se dvěma anděly z kaple v Roškopově u Staré Paky. Zahrnuje samostatné a komplexní zpracování restaurátorského průzkumu, návrhu na restaurování a restaurátorský zásah včetně jeho dokumentace. Vlastní restaurátorské práce na objektu obsahují všechny standardní konzervační postupy, vyplývající ze zadání a stavu sochařského díla. V závěru praktické části práce, byla provedena rekonstrukce chybějících částí sousoší a retuš. Druhá část diplomové práce se věnuje problematice fixace olejových nátěrů za použití adheziv Paraloid B72 a Acrylkleber 498 HV. Zejména se řeší jejich požití v exteriéru, nebo polo-exteriéru (otevřené Roškopovské kapli). Poslední část práce je věnována povrchovým úpravám kamene, převážně výstavbě a smyslu provádění polychromie na kamenných sochách, vystavených vlivu prostředí v exteriéru a polemice nad minulými i současnými přístupy restaurátorských zásahů se zaměřením na příklady z praxe v české krajině, zejména v okolí Roškopova. cze
dc.format 198 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject polychromie cze
dc.subject socha cze
dc.subject fixace olejových nátěrů cze
dc.subject Paraloid B72 cze
dc.subject Acrylkleber 498 HV cze
dc.subject polychromy eng
dc.subject sculpture eng
dc.subject fixation of oil painting eng
dc.subject Paraloid B72 eng
dc.subject Acrylkleber 498 HV eng
dc.title Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého se dvěma anděly z kaple v Roškopově u Staré Paky cze
dc.title.alternative Restoration of a group of sculptures of St. Jan Nepomucký with two angels located in a chappel of Roškopov near Stará Paka eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Paukrt, Václav
dc.date.accepted 2018-09-20
dc.description.abstract-translated The main task of this master thesis is the restoration of a group of sculptures of Sv. Jan Nepomucký with two angels located in a chappel of Roškopov near Stará Paka. The practical part of the thesis consists of an individual, complex restoration research, proposal of sculptures restoration procedure and desription of the factual sculptures restoration including the corresponding theoretical documentation. The actual restoration works done on the sculpture object contains all the standard stone conservation practices, follows the original master thesis intention and considers the original sculpture object status. The sculpture missing parts have been reconstructed and inpainted as a last activity of the master thesis practical part. The second part of the master thesis follows the problematique of fixation of oil coatings using the Paraloid B72 and Acrylkleber 498 HV adhesives specially focused on their exterior or half-exterior usage (in the chappel of Roškopov). The last master thesis part is about stone surface finishing techniques. Mainly focused on stone sculptures polychromy layering, located in exterior and facing various weather impacts. It further polemizes about current and previous stone restoration approaches using practical examples of sculptures located in Czech country. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38620
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence V první části obhajoby byl vytvořen prostor k prezentaci diplomové práce, následně byla diplomantka stručně seznámena se stanoviskem vedoucího práce a s oponentským posudkem. Poté byla možnost se vyjádřit k dílčím výhradám oponentky a následovaly dotazy ze strany členů komise. Po vyčerpání tématu diplomové práce následovaly otázky tří předem stanovených okruhů s hodnocením jednotlivých odpovědí ze strany dotazujících. Po opuštění místnosti ze strany diplomantky proběhla diskuse. Zásadním tématem diskuse byla skutečnost, že vedoucí práce doc. Alt navrhl ve svém posudku hodnocení F, a to zejména z důvodu velmi nevyrovnaného přístupu diplomantky ke studiu a nedostatečné komunikaci zejména v závěrečné fázi diplomové práce. Odpovědi na kladené otázky však vedly k celkovému hodnocení C, čímž byla opět aktualizována možnost celkového hodnocení v souladu s doporučením oponenta diplomové práce. Výsledkem bylo celkové hodnocení E, jež bylo potvrzeno ze strany všech přítomných. cze
dc.identifier.stag 36642
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account