Automatické vyhodnocení kvality detekcí pro FMCW radar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandlík, Michal
dc.contributor.author Čech, Martin
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:04:38Z
dc.date.available 2018-09-26T10:04:38Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71858
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vyhodnocováním kvality detekcí FMCW radaru používaného v automobilovém průmyslu. V teoretické části práce je popsán obecný princip a rozdělení radarových systémů. Podrobněji je popsán FMCW radar a měření vzdálenosti, úhlu a Dopplerovy rychlosti objektů pro daný systém. Následně je uvedena testovací metodika pro měření různých vlastností radaru pomocí pohybující se automatizované jednotky. V praktické části je uveden program pro výpočet trajektorie této jednotky, kde je možné nastavovat různé parametry vzhledem k potřebám analýzy. Nakonec je popsán program, který vyhodnocuje vlastnosti radaru a jeho detekcí a následně provede jejich statistickou analýzu. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject FMCW radar cze
dc.subject detekce cze
dc.subject matlab cze
dc.subject automatické vyhodnocení cze
dc.subject dGPS cze
dc.subject FMCW radar eng
dc.subject detection eng
dc.subject matlab eng
dc.subject automatic evaluation eng
dc.subject dGPS eng
dc.title Automatické vyhodnocení kvality detekcí pro FMCW radar cze
dc.title.alternative Automatic evaluation of detections for FMCW radar eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Němec, Zdeněk
dc.date.accepted 2018-09-18
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with an evaluation of detection quality of FMCW radar used in an automotive industry. The basis and different radar systems are described in theoretical part of the thesis. Moreover, principles of FCWM radar and its measurement are analyzed more in the detail, namely: a distance, an angle and a Doppler speed of objects. Next, methods for measurements of various properties of radar detections using moving automated platform are mentioned. The practical part describes a program for trajectory calculation of the automated platform. The program can allow to set different properties considering the needs of the analysis. In the end the measurements are evaluated using described program and results are discussed. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D38703
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Práce je logicky řazena a graficky je na dobré úrovni. V práci se vyskytuje množství gramatických chyb, které lehce snižují její hodnotu. Jednotlivé podkapitoly by mohly být více propojeny, zejména třetí část práce by mohla být v tomto ohledu lépe zpracována. Práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou, praktická část obsahuje nové výsledky. Výsledky práce jsou využitelné pro praxi. cze
dc.identifier.stag 32299
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account