Retransfuzní systémy u pacientů po totálních endoprotézách nosných kloubů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Marie
dc.contributor.author Jakoubková, Radka
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:04:17Z
dc.date.available 2018-09-26T10:04:17Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71854
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřena na možnosti hrazení krevních ztrát po totálních endoprotézách kolene nebo kyčle. V teoretické části je popsána problematika osteoartrózy, problematika implantace totálních endoprotéz kyčlí a kolen, a možnosti hrazení vzniklých krevních ztrát. Výzkumná část byla zaměřena na zjištění efektivnosti využití retransfúzního systému po totálních náhradách nosných kloubů. Výstup pro praxi byl vypracován edukační leták do ruky pro pacienty s použitým retransfuzním systémem. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject TEP kolene cze
dc.subject TEP kyčle cze
dc.subject autotransfuze cze
dc.subject pooperační retransfuzní systém cze
dc.subject edukace cze
dc.subject TEP knee eng
dc.subject TEP hip eng
dc.subject self-transfusion eng
dc.subject postoperative retransfusion systém eng
dc.subject education eng
dc.title Retransfuzní systémy u pacientů po totálních endoprotézách nosných kloubů cze
dc.title.alternative Retransfusion systems in patients after total replacements of the supporting joints eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Horáčková, Kateřina
dc.date.accepted 2018-09-07
dc.description.abstract-translated achelor thesis is focused on options of replacement blood loss after total knee endoprosthesis or hip endoprosthesis. In theoretical part is described problematics of osteoarthritis, problematics of implemetation total endoprosthesis hip or knee and its option of replacement blood loss. Research part was focused on effectiveness retransfusion system after total replacement supporting joints. Output for practice was informational handout to hand for patients with used retransfusion system. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38646
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: C Hodnocení oponenta: C Doplňující otázky k obhajobě: 1. Vysvětlete sběr dat dle výše uvedených připomínek v oblasti metodologie. 2. Jaká mají Vaše zjištění přínos pro Vaši práci, případně pro obor, který studujete? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 36612
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account