Etické a psychosociální aspekty triage

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusová, Jitka
dc.contributor.author Turečková, Markéta
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:04:16Z
dc.date.available 2018-09-26T10:04:16Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71852
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku třídění (triage) raněných a nemocných v přednemocniční a nemocniční péči. Téma triage je koncipováno z pohledu medicínského, psychosociálního a etického. Průzkumná část zahrnuje analýzu výsledků dotazníkového šetření, které zjišťovalo pohled studentů zdravotnických oborů na třídění raněných, zvláště pak na etické a psychosociální aspekty triage. Výsledkem práce bylo zjištění, že ačkoli se některé názory studentů lišili, povětšině se shodli na takovém úsudku, že třídění raněných lze považovat za přijatelné a morální, ale je žádoucí, aby se nad touto tématikou více zamýšlelo nejen z pohledu medicínského, ale i morálního. Stejně tak se studenti poměrně shodovali na postupech u smyšlených modelových situací, ale byli také zřejmé mezioborové rozdíly ve znalostech tématiky triage. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject emergency cze
dc.subject etické aspekty cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject psychosociální aspekty cze
dc.subject rozhodování cze
dc.subject triage cze
dc.subject třídění raněných cze
dc.subject decision making eng
dc.subject emergency eng
dc.subject ethical aspects eng
dc.subject extraordinary events eng
dc.subject psychosocial aspects eng
dc.subject triage eng
dc.title Etické a psychosociální aspekty triage cze
dc.title.alternative Ethical and psychosocial aspects of triage eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Podeszwa, Ondřej
dc.date.accepted 2018-09-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the issue of the classification of the injured and the patients in pre-hospital and hospital care. The topic of triage is conceived from medical, psychosocial and ethical point of view. The exploratory part includes an analysis of the results of the questionnaire survey which examined the view of the students of the medical branches for the classification of the wounded, especially the ethical and psychosocial aspects of the classification. The result of the work was to find that although some of the views of the students were different, they generally agreed with such a judgment that the classification of the injured could be considered acceptable and moral, but it is desirable to focus more on this subject not only from a medical but also moral point of view. Likewise, the students were quite similar to the practices of fictitious model situations, but there were also obvious interdisciplinary differences in the triage knowledge. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38659
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: B Doplňující otázky k obhajobě: 1. Nebylo by vhodnější pro zajišťování etických otázek použít spíše kvalitativní výzkum? 2. Mělo by se tedy na základě výsledků Vaší práce něco změnit u přípravy budoucí zdravotnické obce? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 36178
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account