Edukace diabetika v prevenci syndromu diabetické nohy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Procházková, Romana
dc.contributor.author Slavíková, Kamila
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:04:15Z
dc.date.available 2018-09-26T10:04:15Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71849
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou edukace diabetiků v prevenci syndromu diabetické nohy. Teoretická část zahrnuje informace o onemocnění diabetes mellitus (DM) a charakterizuje pozdní komplikaci tohoto onemocnění - syndrom diabetické nohy (SDN). Jsou zde popsány preventivní postupy vzniku tohoto syndromu a je zdůrazněna edukace diabetika. Cílem výzkumného šetření pomocí kvantitativního sběru dat dotazníkem je zjistit, jsou-li diabetici edukováni o prevenci syndromu diabetické nohy, jaký je způsob edukace a jaká preventivní opatření diabetici dodržují. Na základě výzkumného šetření vznikl edukační materiál zaměřený na prevenci syndromu diabetické nohy v oblasti správné péče o nohy. cze
dc.format 92 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom diabetické nohy cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject edukace cze
dc.subject prevence cze
dc.subject diabetic foot syndrome eng
dc.subject diabetes mellitus eng
dc.subject education eng
dc.subject prevention eng
dc.title Edukace diabetika v prevenci syndromu diabetické nohy cze
dc.title.alternative Education of diabetics about prevention diabetic foot syndrome eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Gabrielová, Markéta
dc.date.accepted 2018-09-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the problem of the education of patients with diabetes in the prevention of diabetic foot syndrome. This thesis is organised into three parts. The first part covers theoretical knowledge about the illness of diabetes mellitus (DM) and specifies complication an in the late stages of this illness diabetic foot syndrome (DFS). Particularly, we describe preventive procedures to mitigate the syndrome and emphasise the importance of education. The second part contains results of questioner-based research to evaluate the education level of diabetes ill adults about diabetic foot syndrome, the way they were educated, and which preventive measures they keep. The final part is a document focused on the prevention of diabetic foot syndrome based on the proper foot hygiene. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38657
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: B Hodnocení oponenta: A Doplňující otázky k obhajobě: 1. Kolik je asi v ČR pedikérek vyškolených v péči o nohy diabetika? Kde takové školení leze získat? 2. Na otázku č. 12 " Kdo Vás poprvé informoval o prevenci syndromu diabetické nohy?" odpověděl pouze jeden dotazovaný, že to byla všeobecná sestra. Proč si myslíte, že sestra to byla pouze v jednom případě? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 36174
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account