Mikronutrienty jako doplňky stravy ve vegetariánské výživě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hartlová, Martina
dc.contributor.author Pavlíková, Karolína
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:04:12Z
dc.date.available 2018-09-26T10:04:12Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71845
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je dělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zabývá rolí mikronutrientů v alternativní výživě, jsou zde popsány jednotlivé vitamíny a minerály, které se mohou v České republice používat jako doplňky stravy. Je charakterizován jejich účinek v organismu, alimentární zdroje a manifestace dysbalancí jejich hladin v organismu. Cílem empirické části je porovnat přístup vegetariánů a veganů k doplňkům stravy a zjistit základní povědomí o vybraných mikronutrientech. cze
dc.format 80 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikronutrienty cze
dc.subject doplňky stravy cze
dc.subject vegetariánská výživa cze
dc.subject micronutrients eng
dc.subject food supplements eng
dc.subject vegetarian nutrition eng
dc.title Mikronutrienty jako doplňky stravy ve vegetariánské výživě cze
dc.title.alternative Micronutrients as a food supplements in a vegetarian nutrition eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pleskot, Ondřej
dc.date.accepted 2018-09-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is divided into the theoretical and the empirical part. The theoretical part is focused on the role of micronutrients in alternative nutrition, individual vitamins and minerals that can be used as a food supplements in the Czech republic are described here. There is characterized their effect in the body, alimentary sources and manifestation of imbalances of their levels in the body. The goal of the empirical part is to compare attitude of vegetarians and vegans towards food supplements and to find out about basic awareness of selected micronutrients. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38653
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: D Doplňující otázky k obhajobě: 1. Je nutné pro uvedení doplňku stravy na trh v ČR získat certifikát zdravotní bezpečnosti, nebo je to úkon dobrovolný ze strany potravinářského podniku? 2. Vzhledem k Vašemu úsilí na této práci, tak si dovoluji otázku, jaké formy edukace (zvyšování zdravotní gramotnosti), kterou v závěru Vaší diskuze zmiňujete, byste doporučila u vegetariánů a veganů? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 36168


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account