Pocity úzkosti u pacientů po cévní mozkové příhodě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecký, Michal
dc.contributor.author Němcová, Zuzana
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:04:12Z
dc.date.available 2018-09-26T10:04:12Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71844
dc.description.abstract Práce je věnována problematice úzkosti u pacientů po cévní mozkové příhodě (dále jen CMP). Práce se dělí na část teoretickou a část průzkumnou. Teoretická část obsahuje informace o CMP, úzkosti a klinických projevech, úzkostných poruchách, jejich diagnostice a léčbě. Průzkumná část prezentuje data získaná pomocí standardizovaného Beckova inventáře úzkosti, který byl doplněn dotazníkem vlastní tvorby, které byly distribuovány u pacientů v rehabilitačním ústavu. Z výsledků šetření vyplývá, že pacienti po CMP netrpí zvýšenou mírou úzkosti monitorované použitými dotazníky. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cévní mozková příhoda cze
dc.subject úzkost cze
dc.subject úzkostná porucha cze
dc.subject Beckův inventář úzkosti cze
dc.subject rehabilitační zařízení cze
dc.subject muži cze
dc.subject stroke eng
dc.subject anxiety eng
dc.subject anxiety disorder eng
dc.subject Beck anxiety inventory eng
dc.subject rehabilitation institute eng
dc.subject men eng
dc.title Pocity úzkosti u pacientů po cévní mozkové příhodě cze
dc.title.alternative Feelings of anxiety in patients after stroke eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sýkorová, Barbora
dc.date.accepted 2018-09-05
dc.description.abstract-translated The work is devoted to anxiety in patients with stroke (CMP). The work is divided into the theoretical part and the research part. The theoretical part includes basic information about stroke, more detailed information on anxiety and clinical manifestations, anxiety disorders, diagnostics and treatment. The research section presents an analysis of the standardized Beck anxiety inventory and the self-generated questionnaire for patients in rehabilitation facilities and the results of research to determine the level of anxiety in patients. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38667
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: B Hodnocení oponenta: B Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč jste do výzkumného šetření zařadila pouze muže? 2. Na základě čeho jste si zvolila kritérium doby od prodělané CMP? 3. Máte od zařízení, ve kterém jste prováděla sběr dat, povolení ke zveřejnění názvu zařízení? Pokud ano, přineste ho prosím k obhajobě práce. Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 36165
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account