Hodnocení znalostí osob s diabetem mellitem druhého typu v oblasti fyzické aktivity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šoukalová, Kristýna
dc.contributor.author Jonášová, Barbora
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:04:10Z
dc.date.available 2018-09-26T10:04:10Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71840
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá znalostmi nemocných s diabetem mellitem 2. typu v oblasti fyzické aktivity. Teoretická část je zaměřena na onemocnění diabetem mellitem 2. typu. V úvodu teoretické části je popsán mechanismus působení inzulinu, dále dělení diabetu mellitu, diagnostika, podrobně je v ní popsán diabetes mellitus 2. typu, fyzická aktivita a edukace nemocných s diabetem mellitem 2. typu. Praktická část se zabývá hodnocením znalostí nemocných v oblasti fyzické aktivity pomocí dotazníku vlastní tvorby dle stanovených cílů a výzkumných otázek. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject diabetes mellitus 2. typu cze
dc.subject hodnocení znalostí v oblasti fyzické aktivity cze
dc.subject dotazník cze
dc.subject Diabetes mellitus eng
dc.subject diabetes mellitus type 2 eng
dc.subject evaluation of knowledge of physical activity eng
dc.subject questionnaire eng
dc.title Hodnocení znalostí osob s diabetem mellitem druhého typu v oblasti fyzické aktivity cze
dc.title.alternative Assessment of knowledge about physical activity in persons with type two diabetes mellitus eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sýkorová, Barbora
dc.date.accepted 2018-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis follows up the knowledge of patients with type 2 diabetes mellitus. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part there are described physiology of insulin hormone, pathophysiology of type 2 diabetes mellitus and association with physical activity and nessesary education of patients. Practical part is dedicated to evaluation of knowledge of patients with type 2 diabetes mellitus in the field of physical activity with using of the own-made questionnaire. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38666
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: D Hodnocení oponenta: D Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak jste při vyplňování dotazníků respondenty zajistila stejné podmínky (aby si respondenti nemohli správné odpovědi vyhledat či se někoho zeptat) pro všechny respondenty, aby jste mohla hodnotit úroveň jejich znalostí? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 36122
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account