Potenciál fotokatalytického rozkladu amoniaku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čapek, Libor
dc.contributor.author Daňhel, Rostislav
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:44:26Z
dc.date.available 2018-08-30T07:44:26Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71763
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou fotokatalyzátorů La-TiO2. V rámci experimentální práce je řešena příprava těchto materiálů s obsahem lanthanu od 0,2 hm.% do 2e hm.% a jejich charakterizace s ohledem na strukturní vlastnosti (XRD a Ramanova spektroskopie), optické vlastnosti (DR UV/VIS spektroskopie) a chemické složení (XRF spektroskopie). V rámci literární rešerše je pozornost zaměřena na fotokatalytický rozklad amoniaku, zejména pak na rozbor studovaných fotokatalyzátorů a reakční podmínky. cze
dc.format 50 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject La-TiO2 fotokatalyzátory cze
dc.subject fotokatalytický rozklad amoniaku cze
dc.subject Rentgenová difrakční analýza cze
dc.subject Ramanova spektroskopie cze
dc.subject DR UV/VIS spektroskopie cze
dc.subject La-TiO2 photocatalysts eng
dc.subject photocatalytic decomposition of ammonia eng
dc.subject X-ray diffraction analysis eng
dc.subject Raman spectroscopy eng
dc.subject DR UV/VIS spectroscopy eng
dc.title Potenciál fotokatalytického rozkladu amoniaku cze
dc.title.alternative Evaluation of the photocatalytic decomposition of ammonia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is interested in problematics of La-TiO2 photocatalyst. The experimental part is focused on preparation of these materials with 0,2 ? 2 wt.% content of lanthanum and characterization of these photocatalysts with respect to structure properties (XRD, Raman spectroscopy), optical properties (DR UV/VIS spectroscopy) and chemical composition (XRF spectroscopy). In the theoretical part, attention is focused on the photocatalytic decomposition of ammonia, especially the analysis of studied photocatalysts and the reaction conditions. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38558
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalář přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 36320
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account