Oxidace etanolu na acetaldehyd katalyzovaná nanesenými vanadovými katalyzátory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulánek, Roman
dc.contributor.author Kotera, Jiří
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:44:25Z
dc.date.available 2018-08-30T07:44:25Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71760
dc.description.abstract Práce se zabývá studiem možnosti využití vanadových katalyzátorů na bázi ZrO2 pro výrobu acetaldehydu z etanolu jako alternativa k již používanému Wacker procesu. Stávající výroba acetaldehydu vychází z etylenu, jehož spotřeba se zvyšuje vlivem zvyšující se poptávky po polymerech. Alternativní výroba z bioetanolu používá obnovitelné zdroje surovin a během produkce acetaldehydu nevznikají toxické odpadní produkty. Bylo prokázáno, že katalyzátory na bázi VOx / ZrO2 vykazují vysoké selektivity na acetaldehyd (95+ %) a aktivitu mají srovnatelnou s dříve studovanými katalyzátory na bázi VOx / TiO2. cze
dc.format 46 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zelená chemie cze
dc.subject heterogenní katalýza cze
dc.subject acetaldehyd cze
dc.subject bioetanol cze
dc.subject VOx / ZrO2 cze
dc.subject vanadové katalyzátory cze
dc.subject green chemistry eng
dc.subject heterogeneous catalysis eng
dc.subject acetaldehyde eng
dc.subject bioethanol eng
dc.subject VOx / ZrO2 eng
dc.subject vanadium catalysts eng
dc.title Oxidace etanolu na acetaldehyd katalyzovaná nanesenými vanadovými katalyzátory cze
dc.title.alternative Oxidation of ethanol to acetaldehyde over supported vanadium catalysts eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-20
dc.description.abstract-translated This work deals with study of possibility of using vanadium catalyst anchored on ZrO2 as a support for production of acetaldehyde from ethanol as an alternative for already used Wacker process. Current production of ethanol uses ethylene as a reactant, which consumption is increasing due to the increase of demand for polymers. Alternative production from bioethanol uses renewable materials and also there are no toxic products formed. It was shown in the thesis that VOx / ZrO2 catalysts exhibit high selectivity toward acetaldehyde (95+ %) and catalytic activity with formerly investigated VOx / TiO2 catalysts. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38560 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalář přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 35615
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account