Směrnice o nefinančním reportingu Evropské unie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávra, Jan
dc.contributor.author Bakeš, Oskar
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:44:15Z
dc.date.available 2018-08-30T07:44:15Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71757
dc.description.abstract Tato práce se zabývá směrnicí o nefinančním reportingu 2014/95/EU a s jejím obsahem korespondujícími tématy jako je společenská odpovědnost firem, podnikatelská etika, korupce a základní lidská práva. Poznatky jsou aplikovány na konkrétní podnik. Jeho aktivity v rámci jednotlivých témat jsou zmapovány a zhodnoceny. Zhodnocena je i dosavadní úroveň reportingu nefinančních informací ve vztahu k legislativním požadavkům na nefinanční reporting stanovený směrnicí EU. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nefinanční reporting cze
dc.subject směrnice 2013/34/EU cze
dc.subject směrnice 2014/95/EU cze
dc.subject společenská odpovědnost firem cze
dc.subject non-financial reporting eng
dc.subject directive 2013/34/EU eng
dc.subject directive 2014/95/EU eng
dc.subject Corporate Social Responsibility eng
dc.title Směrnice o nefinančním reportingu Evropské unie cze
dc.title.alternative Directive for non-financial reporting of European Union eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-20
dc.description.abstract-translated This paper follows up non-financial directive and related topics such as Corporate Social Responsibility, Business Ethics, corruption and basic human rights. Findings are applied on particular business. Its activities within individual themes are evaluated and categorized. Its existing reporting is also evaluated in relation to legislative requirements for new mandatory reporting established by the directive. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38734
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Jaký je rozdíl mezi použitými pojmy webové aktuality a webové stránky?Mohl byste uvést použité nefinanční ukazatelé v reportingu Synthesie? Jaký typ subjektů, stakholderů využívá nefinančních informaci v reportingu Synthesie? Sociální oblast v představeném reportingu je zřejmě cílená spíše na veřejnost, je cílená také pro zaměstnance? Existuje nějaká zpětná kontrola reportingu ze strany EU? Jak to vypadá s reportingem v Synthesii? Kdo za něj zodpovídá? Student zodpověděl všechny otázky. cze
dc.identifier.stag 35896
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account