Mak siaty ako prírodný zdroj ópiových alkaloidov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bajerová, Petra
dc.contributor.author Gállová, Michaela
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:43:52Z
dc.date.available 2018-08-30T07:43:52Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71738
dc.description.abstract Cieľom tejto bakalárskej práce bolo štúdium ópiových alkaloidov obsiahnutých v maku siatom (Papaver somniferum). Práca je zameraná na ich chemické a fyzikálne vlastnosti, biosyntézu či metabolizmus. Uvedené sú tiež rôzne typy extrakčných techník týchto alkaloidov z rastlinných aj biologických materiálov. Nakoniec, v poslednej časti sú vyhodnotené možnosti kvantitatívnej analýzy. slo
dc.format 59 s.
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ópiový mak slo
dc.subject benzylizochinolínové alkaloidy slo
dc.subject opioidy slo
dc.subject extrakčné techniky slo
dc.subject kvantitatívna analýza slo
dc.subject opium poppy eng
dc.subject benzylisoquinoline alkaloids eng
dc.subject opioids eng
dc.subject extraction techniques eng
dc.subject quantitative analysis eng
dc.title Mak siaty ako prírodný zdroj ópiových alkaloidov slo
dc.title.alternative Opium poppy as a natural source of opium alkaloids eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-21
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was the study of opium alkaloids contained in opium poppy (Papaver somniferum). The thesis is focused on their chemical and physical characteristic, biosynthesis and metabolism. Various types of extraction techniques of these alkaloids from plant and biological materials are also mentioned. Finally, the possibilities of quantitative analysis are evaluated in the last part. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38372
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Průběh obhajoby bakalářské práce: 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 35435
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account