Genealogie v historickém a recentním pojetí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříbrná, Lucie
dc.contributor.author Kourková, Nikola
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:43:48Z
dc.date.available 2018-08-30T07:43:48Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71725
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřená na vývoj genealogie. Práce je zprvu věnována matrikám, které jsou cenným zdrojem genealogických informací. Zahrnuje také význam gruntovních knih a nejrůznějších katastrů. Druhá část bakalářské práce pojednává o důležitosti analýzy DNA, díky které lze získat informace ze vzdálené minulosti. Na závěr jsou uvedeny některé firmy, které nabízí na trhu analýzy DNA. cze
dc.format 79 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject genealogie cze
dc.subject rodokmeny cze
dc.subject matriky cze
dc.subject analýza DNA cze
dc.subject mtDNA cze
dc.subject Y - chromozom cze
dc.subject genealogy eng
dc.subject lineage eng
dc.subject registers eng
dc.subject DNA analysis eng
dc.subject mitochondrial DNA eng
dc.subject Y - chromosome eng
dc.title Genealogie v historickém a recentním pojetí cze
dc.title.alternative The historical and recent context of genealogy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-23
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on genealogy advancement. At the beginning, thesis is devoted to the registers, which are valuable sources of genealogical information´s. Thesis also includes importance of land registry and various cadastre. The second part discusses the importance of DNA analysis, thanks to which it is possible to get information´s from deep past. In conclusion, there are presented some companies commercially offering the DNA analysis. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38410
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 35177
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account