Neurofibromatóza typu 1

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Šárka
dc.contributor.author Fluksová, Diana
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:43:47Z
dc.date.available 2018-08-30T07:43:47Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71723
dc.description.abstract Neurofibromatóza typu 1 je autosomálně dominantní onemocnění charakterizované skvrnami bílé kávy, četnými neurofibromy, Lischovými noduly, axilárními a inguinálními pihami. Bakalářská práce je zaměřená na charakteristiku tohoto onemocnění. Tato práce nejprve popisuje příčiny vzniku, dále se zaměřuje na klinické projevy, diagnostiku, léčbu a poslední část je věnována prevalenci a výskytu neurofibromatózy typu 1 v České republice i ve světě. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject neurofibromatóza typu 1 cze
dc.subject klinické projevy cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject léčba cze
dc.subject prevalence cze
dc.subject neurofibromatosis type 1 eng
dc.subject clinical manifestation eng
dc.subject diagnostics eng
dc.subject treatment eng
dc.subject prevalence eng
dc.title Neurofibromatóza typu 1 cze
dc.title.alternative Neurofibromatosis type 1 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-21
dc.description.abstract-translated Neurofibromatosis type 1 is autosomal dominant disease characterized by café-au-lait macules, multiple neurofibromas, iris Lisch nodules, axillary and inguinal freckling. The bachelor thesis focuses on the characterization of the disease. Firstly, the thesis describes its causes. Then, it focuses on clinical manifestations, diagnostics, and treatment. Lastly, it deals with prevalence and incidence on neurofibromatosis type 1 in the Czech Republic and the world. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38371
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 35174
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account