Technologie výroby syrovátkových proteinových koncentrátů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adam, Martin
dc.contributor.author Kamenická, Michaela
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:43:07Z
dc.date.available 2018-08-30T07:43:07Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71671
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá technologií výroby syrovátkových bílkovinných koncentrátů. Práce se zaměřuje na popis výchozích surovin a na technologický postup vedoucí k získání finálního produktu. Dále se zabývá významem těchto koncentrátů ve výživě člověka. V závěrečné části práce je kladen důraz na průzkum trhu a dostupnost syrovátkových bílkovinných koncentrátů v České republice. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bílkoviny cze
dc.subject syrovátka cze
dc.subject syrovátkové bílkovinné koncentráty cze
dc.subject membránové separace cze
dc.subject ultrafiltrace cze
dc.subject proteins eng
dc.subject whey eng
dc.subject whey protein concentrate eng
dc.subject membrane separation eng
dc.subject ultrafiltration eng
dc.title Technologie výroby syrovátkových proteinových koncentrátů cze
dc.title.alternative Technology of whey protein concentrate eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the whey protein concentrates technology. It is focused on the description of the raw materials and on the technological processes leading to the final product. It also deals with the importance of these concentrates in the human nutrition. The final part of this thesis focuses on the market survey and the whey protein concentrates availability in the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38745
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka úspěšně obhájila bakalářskou práci a zodpověděla otázky komise. cze
dc.identifier.stag 35712
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account