Stanovení glykolů pomocí HPLC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisner, Aleš
dc.contributor.author Marek, Tomáš
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:43:05Z
dc.date.available 2018-08-30T07:43:05Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71664
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá stanovením glykolů pomocí HPLC s různými detektory a u různých druhů vzorků. Budou zde uvedeny dosažené výsledky a možné aplikace jednotlivých metod. Některé metody, které využívají derivatizační krok, budou více popsány, hlavně z pohledu zmiňované derivatizace. cze
dc.format 36 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject HPLC cze
dc.subject derivatizace cze
dc.subject glykoly cze
dc.subject HPLC eng
dc.subject derivatization eng
dc.subject glycols eng
dc.title Stanovení glykolů pomocí HPLC cze
dc.title.alternative Determination of glycols using HPLC eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the theoretical determination of glycols in various condi-tions and with different types of samples. Here you will find the results achieved and possible applications of the individual methods. Some methods that utilize the derivatization step will be more fully described, mainly from the point of view of the derivatization mentioned. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38750
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky komise. Otázky komise: Derivatizační činidla, výběr metody pro další výzkum cze
dc.identifier.stag 35656
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account