Paleodieta ve světle vědeckých poznatků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenka, Libor
dc.contributor.author Jiroutková, Lucie
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:43:04Z
dc.date.available 2018-08-30T07:43:04Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71662
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se ve formě literární rešerše zabývá paleo stravou. Popisuje historický vývoj stravy a principy paleo diety V závěru práce jsou popsány konkrétní klinické studie s ohledem na rozvoj civilizačních onemocnění. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject paleo strava cze
dc.subject lovec-sběrač cze
dc.subject civilizační onemocnění cze
dc.subject zdravý životní styl cze
dc.subject paleo diet eng
dc.subject hunter gatherer eng
dc.subject civilization disease eng
dc.subject healthy lifestyle eng
dc.title Paleodieta ve světle vědeckých poznatků cze
dc.title.alternative Paleodiet in light of scientific knowledge eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with paleo diet in the form of literary research. The thesis describes the history of diet and the principles of paleo dieting. Particular clinical studies are described with regards to civilization diseases. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38744
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka úspěšně obhájila svou bakalářskou práci a zodpověděla otázky komise. Otázky: Studie délky užívání speciálních potravin. Úprava specifických masových výrobků. cze
dc.identifier.stag 35642
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account