Vratislav - Oranžová Alternativa jako studentský fenomén

Show simple item record

dc.contributor.advisor Téra, Michal
dc.contributor.author Parchanská, Pavlína
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:41:09Z
dc.date.available 2018-08-30T07:41:09Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71591
dc.description.abstract Oranžová Alternativa vznikla na počátku 80. let 20. století v polské Vratislavi v období studentské stávky. První grafity trpaslíků (znak Oranžové Alternativy) se na stěnách objevily v noci z 30.-31. srpna roku 1982 v době výjimečného stavu vyhlášeného generálem Wojciechem Jaruzelskim. V roce 1987 trpaslíci vyšli do ulic a započalo se období happeningů, které svou vlastní absurditou a surrealistickým pojetím bojovaly proti absurditě komunismu. Během druhé poloviny 80. let se Oranžová Alternativa rozšířila do dalších univerzitních měst tj.: Varšava, Lodž, Lublin. Éra protikomunistických happeningů skončila na jaře 1990. Od roku 2000 se hlavní činnost Oranžové Alternativy přesunulo do Varšavy, kde vzniklo její virtuální muzeum. Poslední happening se konal v roce 2001 ve Vratislavi, během kterého byl na ulici Świdnicka odhalen pomníček trpaslíkovi Oranžové Alternativy cze
dc.format 186 s. (425 293 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polsko cze
dc.subject Vratislav cze
dc.subject 80. léta 20. st. cze
dc.subject Oranžová Alternativa cze
dc.subject Waldemar "Major" Fydrych cze
dc.subject Grafity cze
dc.subject Socialistický Surrealismus cze
dc.subject Happening cze
dc.subject Trpaslíci cze
dc.subject Poland eng
dc.subject Wrocław eng
dc.subject 80s'20th century eng
dc.subject Orange Alternative eng
dc.subject Waldemar "Major" Fydrych; Graffiti eng
dc.subject Socialistic Surrealism eng
dc.subject Happening eng
dc.subject Dwarves eng
dc.title Vratislav - Oranžová Alternativa jako studentský fenomén cze
dc.title.alternative Wrocław - Orange Alternative as a Student Phenomenon eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Gańczarczyk, Gabriela Maria
dc.date.accepted 2018-08-27
dc.description.abstract-translated During the big student protest, in the early 1980s, at the University of Wroclaw the Orange Alternative started its activity. The first graffiti of the dwarves (symbol of the Orange Alternative) appeared on the walls during the night of 30th 31st August 1982 in the time of the martial law led by General of the Army Wojciech Jaruzelski. The Dwarves went out into the streets in 1987 and began a period of happenings, which their absurdity and surrealism fought against the absurdity of communism. The Orange Alternative has expanded to other university cities in the second half of the 1980s, e.g.: Warsaw, Lodz, Lublin. The era of anti-Communist happenings ended in the spring of 1990. Since 2000, Orange Alternatives has moved to Warsaw where its virtual museum was founded. The last happening took place in 2001 in Wroclaw, during which the memorial of the dwarf Orange Alternatives was unveiled on Świdnicka Street. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Kulturně historická slavistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38458
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení tématu DP. 2. Metodická východiska, prameny, literatura. 3. Seznámení komise s posudky vedoucího DP a oponenta DP. 4. Reakce diplomantky. 5. Závěrečná rozprava. cze
dc.identifier.stag 34785
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account