Estetický humanismus u Friedricha Schillera

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zátka, Vlastimil
dc.contributor.author Matysková, Martina
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:39:51Z
dc.date.available 2018-08-30T07:39:51Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-29
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71551
dc.description.abstract Práce je věnována problematice estetické výchovy u Friedricha Schillera. Jejím cílem je představit Schillerovu koncepci svobodného a rozumového zdokonalování a přeměny přírodního člověka v člověka mravního prostřednictvím estetiky. V první části práce jsou analyzovány různé komponenty utváření estetického humanismu člověka a v druhé ideální stát, v němž by se měl tento ideál uskutečnit. Rovněž je zkoumán jejich transcendentální vztah, vzájemné působení a interakce. V závěr je vyložen význam krásného a tragického umění a objasněn důvod, proč se Schiller intenzivně zabýval tématem tragédie. V práci jsou také blíže vysvětleny ústřední pojmy jeho estetiky a pedagogiky krásno a hra. cze
dc.format 34 s.
dc.format 34 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Estetická výchova cze
dc.subject umění cze
dc.subject zušlechťování člověka cze
dc.subject tragédie cze
dc.subject hra. cze
dc.subject Aesthetic education eng
dc.subject art eng
dc.subject the refinement of an individual eng
dc.subject tragedy eng
dc.subject play. eng
dc.title Estetický humanismus u Friedricha Schillera cze
dc.title.alternative Aesthetic Humanism of Friedrich Schiller eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Grygar, Filip
dc.date.accepted 2018-08-22
dc.description.abstract-translated This thesis is dedicated to the topic of aesthetic education by Friedrich Schiller. The goal of this work is to introduce Schiller's concept of free and intellectual improvement and the change of a natural individual into a moral one by the means of aesthetics. The first part analyses different factors of the creation of aesthetic humanism of an individual, while the second part concerns the ideal nation, in which such an ideal could be executed. Their transcendental relationship is portrayed, as well as their mutual influence and functioning. Finally, the meaning of beautiful and tragic art is explained, and the reason why Schiller intensely engaged in tragedy is clarified. This thesis also closely explains the focal concepts of his aesthetics and pedagogy the beautiful and a play. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence <p>Studentka obhájila svou bakalářskou práci.</p> cze
dc.identifier.stag 34754
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account