Předúprava kovových adherendů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černošková, Eva
dc.contributor.author Kovrzek, Matěj
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:39:14Z
dc.date.available 2018-08-30T07:39:14Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-02
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71514
dc.description.abstract Předmětem předložené bakalářské práce je (bylo) předupravit povrch hliníkového adherendu a adherendu z uhlíkaté oceli podle normy ČSN EN ISO 1514. Povrchy obou kovových adherendů byly postupně charakterizovány v jednotlivých krocích daných normou ČSN EN ISO 1514, a to v surovém stavu, po odmaštění povrchu, po mechanickém odírání povrchu a po moření povrchu. Nad rámec normy ČSN EN ISO 1514 byl po odmaštění povrch adherendů mechanicky odírán dalšími třemi typy brusných papírů o různé velikosti zrna. Pro charakterizaci povrchů bylo použito několik metod: skenovací elektronová mikroskopie, energiově disperzní analýza, profilometrie, tenziometrie a byly provedeny odtrhové zkoušky pro vodou ředitelný a epoxidový nátěr. cze
dc.format 66 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kovové adherendy cze
dc.subject předúprava cze
dc.subject smáčivost cze
dc.subject odtrhové zkoušky cze
dc.subject norma ČSN EN ISO 1514 cze
dc.subject metal adherends eng
dc.subject pretreatment eng
dc.subject wettability eng
dc.subject pull-off adhesion testing eng
dc.subject ČSN EN ISO 1514 standard eng
dc.title Předúprava kovových adherendů cze
dc.title.alternative Pretreatment of metal adherends eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-20
dc.description.abstract-translated The subject of the bachelor thesis is the pretreatment of the surface of aluminum and carbon steel adherends according to ČSN EN ISO 1514 standard. The surfaces of both metal adherends were gradually characterized in the individual steps of this standard i.e. in the raw state, after degreasing of surface, after mechanical abrasion of surface and after surface pickling. Beyond this standard, the surfaces of the adherends were subjected to the mechanical abrasion using abrasive papers with the different grain size. Several methods were used to characterize the surfaces: scanning electron microscopy, energy dispersive analysis, profilometry, tensiometry and the pull-off adhesion tests for water-dilutable and epoxy coatings. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38627
dc.thesis.degree-program Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.description.defence Student přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 35544
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account