Vliv inhibitorů koroze na vlastnosti vodouředitelných nátěrových hmot

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Dvořák, Libor
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:39:13Z
dc.date.available 2018-08-30T07:39:13Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71512
dc.description.abstract Cílem práce bylo testovat sklon vybraných pojiv s vhodnými inhibitory koroze ve zvolené koncentraci k bleskové korozi a dále ke sklonu k plošné korozi podkladu, event. k dalším změnám ve vlastnostech vytvrzeného filmu. Jednalo se o studium pojiv a nátěrových hmot na bázi vybraných vodouředitelných pojiv a zjišťovala se jejich odolnost či sklon k bleskové korozi (v závislosti na pH pojiva, na způsobu a rychlosti zasychání, teplotě a vlhkosti okolí při zasychání). cze
dc.format 63 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject water - borne paint eng
dc.subject dispersion eng
dc.subject binder eng
dc.subject inhibitor eng
dc.subject pigment eng
dc.subject flash corrosio eng
dc.subject vodouředitelná nátěrová hmota cze
dc.subject disperze cze
dc.subject pojivo cze
dc.subject inhibitor cze
dc.subject pigment cze
dc.subject blesková koroze cze
dc.title Vliv inhibitorů koroze na vlastnosti vodouředitelných nátěrových hmot cze
dc.title.alternative The effect of corrosin inhibitors on the properties of water - borne paints eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-20
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis was to test the slope of selected binders with suitable corrosion inhibitors at the chosen concentration for flash corrosion and further to the inclination to surface corrosion of the substrate, to further changes in the properties of the cured film. It was the study of binders and paints based on selected water-borne binders and their resistance to light corrosion (depending on the pH of the binder, the drying rate and the drying temperature, the temperature and humidity of the drying area) were determined. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38624
dc.thesis.degree-program Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.description.defence Student přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 35540
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account