Životní příběhy osob žijících na ulici

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Čermák, Zdeněk
dc.contributor.author Volfová, Markéta
dc.date.accessioned 2018-07-17T08:00:57Z
dc.date.available 2018-07-17T08:00:57Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71478
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá příběhy lidí žijících na ulici. Teoretická část se věnuje poznatkům o fenoménu bezdomovectví. Zabývá se historií, popisuje formy a příčiny bezdomovectví. Zaměřuje se na způsob života a popisuje specifické znaky bezdomovectví. Představuje organizace a sociální služby, které jsou určeny pro pomoc lidem bez domova. V závěru se věnuje reintegraci. V průzkumné části je pomocí kvalitativního průzkumu zjišťováno, zda se v osobní historii osob bez přístřeší nacházejí společné znaky a jakou mají tyto osoby perspektivu reintegrace. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezdomovci cze
dc.subject bezdomovectví cze
dc.subject sociální problémy cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject životní příběhy cze
dc.subject homelesses eng
dc.subject homelessness eng
dc.subject social problems eng
dc.subject social services eng
dc.subject life stories eng
dc.title Životní příběhy osob žijících na ulici cze
dc.title.alternative Life stories of people living on the street eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Faltová, Barbora
dc.date.accepted 2018-06-21
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the various stories of homelesses. The theoretical part examines the findings which are bound to the homelessness phenomenon. Besides that, this part is concerned with history, describing both forms and possible causes of the homelessness. The bachelor thesis also focuses on the lifestyle and specific features of the state of being without home. There are introduced several organizations and social services which aim at helping these people. At the end, the bachelor thesis deals with the process of reintegration. The research part examines if there are any common attributes among, homeless people and what an outlook of reintegration look like. A qualitative research has been used as a basis for this examination. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38102
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: B Hodnocení oponenta: B Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak lze vymezit termín "životní styl"? 2. Jakým způsobem jste navázala kontakt s jednotlivými informanty pro realizaci rozhovoru? 3. Charakterizujte prosím výzkumný typ rozhovoru, který můžeme považovat za ideální pro získání výzkumných dat k zachycení životního příběhu informanta. Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 35517


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet