Aktivizace klientů v pobytových zařízeních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Faltová, Barbora
dc.contributor.author Kosina, David
dc.date.accessioned 2018-07-17T08:00:55Z
dc.date.available 2018-07-17T08:00:55Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71475
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o aktivizaci seniorů v pobytových zařízeních. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu stáří, jeho fyzickými a psychologickými aspekty. Dále se zabývá aktivizačními činnostmi a technikami, které se dají při práci se seniory využít a zlepšit tak kvalitu jejich života. Cílem výzkumné části je zjistit, jak jsou aktivizováni senioři ve vybraném pobytovém zařízení z pohledu seniorů. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject aktivizace seniorů cze
dc.subject senioři cze
dc.subject stáří cze
dc.subject volnočasové aktivity cze
dc.subject activation of seniors eng
dc.subject free time activities eng
dc.subject old age eng
dc.subject seniors eng
dc.title Aktivizace klientů v pobytových zařízeních cze
dc.title.alternative Activation of seniors in homes for the elderly eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermák, Zdeněk
dc.date.accepted 2018-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with activation of seniors in homes for the elderly. The theoretical part of the thesis is about definition of old age, his physical and mental aspects. Next part is about activations techniques, which could be used in work with seniors. This can help to improve quality life of seniors. The main goal of research part is to find out how seniors are activated by their eyes in homes for elderly. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38105
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: B Doplňující otázky k obhajobě: 1. Aktivity, které představujete ve Vašem výzkumu, jsou takřka všechny orientovány na ženy, jaké aktivity byste nabídl mužům? 2. Z jaké literatury jste čerpal při sestavování Vašeho dotazníku? 3. Jakým způsobem jste vyhodnocoval otázky s vícečetnými odpověďmi? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 35510
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account