IGRT v klinické praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňásek, Jaroslav
dc.contributor.author Linhartová, Tereza
dc.date.accessioned 2018-07-17T07:59:39Z
dc.date.available 2018-07-17T07:59:39Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71419
dc.description.abstract Bakalářská práce shrnuje nejnovější poznatky o radioterapii řízené obrazem. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část se ze začátku věnuje popisu vlastností ionizujícího záření, jeho účinků a zdrojů využívaných v zevní radioterapii. Dále se zabývá charakteristikou konformní radioterapie a metod IGRT používaných k pořizování verifikačních snímků. V praktické části je popsán algoritmus plánování radioterapeutické léčby u pacientky s karcinomem prsu a uplatnění radioterapie řízené obrazem v klinické praxi, dále úloha radiologického asistenta. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ionizující záření cze
dc.subject radioterapie řízená obrazem cze
dc.subject radioterapie s modulovanou intenzitou cze
dc.subject plánování radioterapie cze
dc.subject karcinom prsu cze
dc.subject radiologický asistent cze
dc.subject ionizing radiation eng
dc.subject image guided radiotherapy eng
dc.subject intensity modulated radiotherapy eng
dc.subject radiotherapy planning eng
dc.subject breast cancer eng
dc.subject radiology assistant eng
dc.title IGRT v klinické praxi cze
dc.title.alternative IGRT in clinical practice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vošmik, Milan
dc.date.accepted 2018-06-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis summarizes the newest findings about image-guided radiotherapy. The work is divided into two parts, theoretical and practical. At the beginning theoretical part deals with description of ionizing radiation, its biological effects and sources used in extrenal radiotherapy. It also deals with characteristics of corformal radiation therapy and IGRT metods using for taking verification images. In practical part is decribed planning algorithm of radiotherapy treatment in a patient with breast cancer, the use of image-guided radiotherapy in clinical practice and the role of radiology assistant during irradiation. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38162
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: Hodnocení oponenta: A Doplňující otázky k obhajobě: 1. Může uchazečka vysvětlit zkratku ITV a její použiti při plánování zevní radioterapie? 2. Uchazečka sice ve své práci v kapitole o karcinomu prostaty uvádí různé metody IGRT a jejich výhody či nevýhody, ale z textu tak úplně nevyplývá, které metody jsou v současné době preferovány. Může proto uchazečka uvést, kterou metodu by preferovala a proč? Jaké bezpečnostní lemy CTV-PTV jsou obvykle používány u karcinomu prostaty? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 35755
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account