Připravenost studentů oboru Zdravotnický záchranář být profesionálové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jan
dc.contributor.author Žmolil, David
dc.date.accessioned 2018-07-17T07:58:05Z
dc.date.available 2018-07-17T07:58:05Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71353
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení pochopení, co tvoří profesionalitu zdravotnického záchranáře, která je obecně předmětem velkého zájmu ve všech oblastech zdravotní péče. Průzkum probíhal formou dotazníku. Použitý nástroj byl získán metodou zpětného překladu zahraničního dotazníku. Původní dotazník testoval studenty na dvou vysokých školách v Austrálii a na Novém Zélandu. A právě tyto výsledky budou porovnány s výsledky z mé práce. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotnický záchranář cze
dc.subject profesionalita cze
dc.subject urgentní medicína cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject psychické zdraví cze
dc.subject paramedic eng
dc.subject professionalism eng
dc.subject emergency medicine eng
dc.subject communication eng
dc.subject mental health eng
dc.title Připravenost studentů oboru Zdravotnický záchranář být profesionálové cze
dc.title.alternative The readiness of the paramedic students to be professionals eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Černohorská, Iveta
dc.date.accepted 2018-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis will focus on improving the culmination of the professionalism of medical rescuer, which is generally a subject of great interest in all areas of health care. The research was conducted in the form of survey. The used instrument was obtained by backward translation of forein survey. The original survey tested students at two universities in Australia and New Zeland. And these results will be compared with the results of the work. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38182
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: C Doplňující otázky k obhajobě: 1. Výsledky svého výzkumu srovnáváte s výsledky výzkumu v Austrálii a na Novém Zélandu. Jak probíhá vzdělávání Zdravotnických záchranářů v Austrálii? 2. Na základě čeho jste si stanovil tak velký počet výzkumných otázek? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 35808
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account