Důvody fluktuace zdravotnických záchranářů z pracovišť intenzivní péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Patrik
dc.contributor.author Podolník, Ondřej
dc.date.accessioned 2018-07-17T07:58:01Z
dc.date.available 2018-07-17T07:58:01Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71345
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na téma fluktuace zdravotnických záchranářů z pracovišť intenzivní péče. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje použitou terminologii, definuje význam slova fluktuace v kontextu této práce, popisuje kompetence zdravotnického záchranáře a jednotlivých pracovišť intenzivní péče. Praktická část je vedena formou kvantitativního dotazníkového šetření, které zodpovídá na otázku fluktuace zdravotnických záchranářů a dále na faktory, které k tomu významně přispívají. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject fluktuace cze
dc.subject motivace cze
dc.subject zdravotnický záchranář cze
dc.subject anesteziologicko-resuscitační oddělení cze
dc.subject jednotka intenzivní péče cze
dc.subject fluctuation eng
dc.subject motivation eng
dc.subject paramedic eng
dc.subject anesthesiology and resuscitation eng
dc.subject intensive care unit eng
dc.title Důvody fluktuace zdravotnických záchranářů z pracovišť intenzivní péče cze
dc.title.alternative Paramedics fluctuation reasons from intenzive care unites eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Červenková, Zuzana
dc.date.accepted 2018-06-22
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the issue of paramedics of fluctuation reasons from intensive care units. It is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part defines the used terminology, defines the meaning of the word fluctuation in the context of this thesis, describes the competencies of the paramedics and individual intensive care units. The practical part is conducted in the form of a quantitative questionnaire survey, which is responsible for the fluctuation of paramedics and factors contributing significantly to this. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38634
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: C Hodnocení oponenta: D Doplňující otázky k obhajobě: 1. V diskusi (s. 54) spojujete výskyt fluktuace zdravotnických záchranářů s délkou jejich pracovního poměru na pracovišti, kde nyní působí. Zjišťoval jste, zda krátkou dobu pracovního poměru uváděli respondenti mladšího věku či krátkou dobu po škole? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 35790
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account