Zásahy ZZS u pracovních úrazů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeková, Jindra
dc.contributor.author Mühr, Lukáš
dc.date.accessioned 2018-07-17T07:57:59Z
dc.date.available 2018-07-17T07:57:59Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71341
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá úrazy, obzvláště pracovními úrazy, výjezdy ZZS k pracovním úrazům, lokalizací úrazů, závažnosti úrazu dle NACA, diagnózami, předáním pacienta do nemocnice nebo traumacenter. Dále se zabývá vznikem úrazů, první pomoci a jejich prevencí. Vyhodnocuje statistická data z výjezdu z nejmenované ZZS. Informace byly shromažďovány po dobu jednoho roku z několika výjezdových stanic ZZS v rámci jednoho kraje. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pracovní úrazy cze
dc.subject BOZP cze
dc.subject OOPP cze
dc.subject návykové látky cze
dc.subject první pomoc cze
dc.subject NACA cze
dc.subject ZZS cze
dc.subject první pomoc cze
dc.subject traumacentra cze
dc.subject prevence cze
dc.subject výjezdy cze
dc.subject legislativa BOZP cze
dc.subject inspekce práce cze
dc.subject workplace injury eng
dc.subject OHS eng
dc.subject PPE eng
dc.subject addictive substances eng
dc.subject first aid eng
dc.subject NACA eng
dc.subject EMS eng
dc.subject trauma centres eng
dc.subject prevention eng
dc.subject interventions eng
dc.subject OHS legislation eng
dc.subject work inspection eng
dc.title Zásahy ZZS u pracovních úrazů cze
dc.title.alternative Interventions of health rescue services for work injuries eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zelinka, Patrik
dc.date.accepted 2018-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the topic of injuries, especially workplace injuries, and with EMS interventions at workplace injuries occurrences, localization of injuries, seriousness of an injury according to NACA, diagnoses, transferring a patient to a hospital or a trauma centre. It is also concerned with origin of an injury, first aid and prevention of injuries. The thesis evaluates statistical data from the intervention of unnamed EMS. The information was gathered during one year from several EMS stations in one region. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38177
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: E Hodnocení oponenta: E Doplňující otázky k obhajobě: nejsou žádné doplňující otázky. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 35783
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account