Posouzení nezbytných investic pro zavedení kvalitního železničního spojení mezi Znojmem a Brnem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Svoboda, Martin
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:15:51Z
dc.date.available 2018-06-14T06:15:51Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71233
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje návrhu nové trati, díky které bude umožněno zavedení kvalitního konkurenceschopného železničního spojení mezi Znojmem a Brnem. Kromě toho bude navrhnuta také nová koncepce dopravy, která zohlední veškeré předpokládané vlivy v dané oblasti. Návrh nové trati bude koncipován tak, aby byl co nejlevnější, a zároveň jeho přínosy byly maximální. cze
dc.format 117 s. + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurenceschopnost cze
dc.subject návrhy cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject rychlost cze
dc.subject competitiveness eng
dc.subject design eng
dc.subject rail transport eng
dc.subject speed eng
dc.title Posouzení nezbytných investic pro zavedení kvalitního železničního spojení mezi Znojmem a Brnem cze
dc.title.alternative Assessment of the necessary investments for the establishment of a high-quality rail link between Znojmo and Brno eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Fuksa, David
dc.date.accepted 2018-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the design of the new track, which will allow the establishment of a high-quality rail link between Znojmo and Brno. In addition, a new transport concept will be proposed that takes into account all the expected impacts in the area. The design of the new track will be designed to be as cheap as possible and its benefits will be maximalized. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37850
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a částečně zodpověděl otázky v rámci rozpravy. V práci bylo nejednoznačně uvedeno, co je převzato, a co je vlastním dílem autora. U mnoha statistických dat chybí odkazy na literaturu. Práce se odchyluje od tématu zadání. Problematice posouzení nezbytných investic je věnována pouze malá část práce bez uvedení vzorců. cze
dc.identifier.stag 35981
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account