Inventura obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena
dc.contributor.author Šlaisová, Daniela
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:14:23Z
dc.date.available 2018-06-14T06:14:23Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71148
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá procesem provádění inventury obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Analyzuje pohyby obalů v závodu v Mladé Boleslavi a proces jejich inventury. Na základě zjištěných skutečností pak navrhuje opatření pro zefektivnění provádění inventury obalů ve společnosti. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject inventarizace cze
dc.subject inventura cze
dc.subject obaly cze
dc.subject sklady cze
dc.subject ŠKODA AUTO a.s. cze
dc.subject inventorying eng
dc.subject inventory eng
dc.subject wrappings eng
dc.subject stores eng
dc.subject ŠKODA AUTO Inc. eng
dc.title Inventura obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. cze
dc.title.alternative Inventory of the wrappings at a company ŠKODA AUTO Inc. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Grešlová, Lenka
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the implementation process of the inventory of the wrappings at a company ŠKODA AUTO Inc. It analyzes the movements of the wrappings in the enterprise in Mladá Boleslav and the process of their inventory. On the basis of the facts, it proposes measures to make implementation more effective of the inventory of the wrappings in the company. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37829
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 36051
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account