Podniková doprava zaměstnanců ve vybrané nevýrobní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chocholáč, Jan
dc.contributor.author Říhová, Jitka
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:14:20Z
dc.date.available 2018-06-14T06:14:20Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71143
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na podnikovou dopravu zaměstnanců, její postavení v systému odměňování a péče o zaměstnance, také se zabývá významem a vlivem pracovních podmínek na motivaci a pracovní spokojenost zaměstnanců. Diplomová práce reflektuje aktuální situaci na trhu práce, současné trendy v péči o zaměstnance a koncept společenské odpovědnosti. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject podniková doprava cze
dc.subject péče o zaměstnance cze
dc.subject pracovní podmínky cze
dc.subject pracovní spokojenost cze
dc.subject zaměstnanci cze
dc.subject company transport eng
dc.subject employee care eng
dc.subject working conditions eng
dc.subject working satisfaction eng
dc.subject employees eng
dc.title Podniková doprava zaměstnanců ve vybrané nevýrobní společnosti cze
dc.title.alternative Company transport of employees in a selected non-production company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bauer, Libor
dc.date.accepted 2018-06-11
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the company transport of employees, its position in the system of remuneration and employee care, also deals with importance and influence of working conditions on motivation and employee satisfaction. The thesis reflects the actual situation in the labor market, current trends in employee care and the concept of social responsibility. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37672
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 36041
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account