Zajištění mimořádného provozu městské hromadné dopravy v době rekonstrukce Budějovické ulice ve městě Tábor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláčková, Nina
dc.contributor.author Voráček, Lukáš
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:14:08Z
dc.date.available 2018-06-14T06:14:08Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-23
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71118
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na rekonstrukci Budějovické ulice, která vede centrem města Tábor a hodnotí dopady rekonstrukce na různých částech ulice s různými dopady do provozu především městské hromadné dopravy. Práce navrhuje a hodnotí alternativní řešení pro městskou hromadnou dopravu v době rekonstrukce. Práce slouží jako nezávislý pohled na omezení provozu městské hromadné dopravy ve městě. cze
dc.format 62 s., 3 s. příloh
dc.format 62 s., 3 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Městská hromadná doprava cze
dc.subject rekonstrukce cze
dc.subject město Tábor cze
dc.subject ulice Budějovická cze
dc.subject mimořádná situace cze
dc.subject Urban public transport eng
dc.subject reconstruction eng
dc.subject city of Tabor eng
dc.subject Budejovicka Street eng
dc.subject extraordinary situation eng
dc.title Zajištění mimořádného provozu městské hromadné dopravy v době rekonstrukce Budějovické ulice ve městě Tábor cze
dc.title.alternative An extraordinary operation of public transport during the reconstruction Budejovicka street in Tabor. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pistulka, Petr
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated The work focuses on the reconstruction of the Budejovicka street, which leads the center of the town of Tabor and evaluates the impacts of the reconstruction on various parts of the street with various impacts on the funcion of the urban public transport. The thesis proposes and evaluates alternative solutions for public transport at the time of reconstruction. The thesis serves as an independent view of the limitations of urban public transport. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 33545
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account