Dlouhodobý majetek z ekonomického a z účetního hlediska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honková, Irena
dc.contributor.author Havlíček, Daniel
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:13:06Z
dc.date.available 2018-06-14T06:13:06Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71068
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dlouhodobého majetku z ekonomického a z účetního hlediska a na základě současné právní úpravy rozborem účtování a celkovým zhodnocením dlouhodobého majetku ve vybraném podniku. Teoretická část vymezuje základní pojmy související s dlouhodobým majetkem. Popisuje způsoby ekonomické i účetní analýzy a rovněž účtování dlouhodobého majetku. V praktické části dochází k aplikaci problematiky ve společnosti OTK Group Kolín a. s. V závěru práce jsou formulovány návrhy a doporučení na zlepšení situace. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dlouhodobý majetek cze
dc.subject analýza cze
dc.subject účtování cze
dc.subject fixed assets eng
dc.subject analysis eng
dc.subject accounting eng
dc.title Dlouhodobý majetek z ekonomického a z účetního hlediska cze
dc.title.alternative Fixed assets in economic and accounting terms eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-05-30
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the analysis of long-term assets from the economic and accounting point of view. It enqiures into accounting and evaluation of long-term assets in a model company according to the contemporary legislation. The theoretical part describes the definitions related with long-term assets. It is about the ways of economic and accounting analysis and the accounting of long-term assets. The second part shows real applications in the OTK Group Kolín ltd. The final part contains suggestions and reccomendations in order to improve the situation. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37655
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student zpracoval bakalářskou práci na téma Dlouhodobý majetek z ekonomické a z účetního hlediska. Cílem práce byla analýza dlouhodobého majetku z ekonomického hlediska podniku a na základě současné právní úpravy rovněž rozbor účtování a celkové zhodnocení dlouhodobého majetku ve vybraném podniku. Po obhájení práce byly studentovi položeny otázky vedoucí práce: 1) Na str. 49 píšete, že v roce 2016 prokázaly účetní odpisy zvrat v porovnání s výší daňových odpisů. Můžete objasnit proč? Můžete vysvětlit v kontextu s odloženou daní. Odpovědi na otázky vedoucí práce i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 34054
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account