Věznice v Brně na Cejlu jako součást komunistického represivního systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydra, Zbyněk
dc.contributor.author Staufčíková, Helena
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:10:45Z
dc.date.available 2018-06-14T06:10:45Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70918
dc.description.abstract Tato práce je věnována brněnské věznici na Cejlu č. 71. v období 1948-1956, kdy byla věznice uzavřena. Věznice sloužila pro potřeby Krajského soudu Brno a také jako vazební věznice pro vyšetřovance Státního soudu Brno. Práce nabízí pohled na každodennost věznice, na vězně, kteří zde čekali na soud, popravu i na dozorce, jež měli střežit vězně. cze
dc.format 147 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Brno-Cejl cze
dc.subject věznice cze
dc.subject 50. léta 20. století cze
dc.subject političtí vězni cze
dc.subject Zahradníček, Jan cze
dc.subject vězeňství cze
dc.subject každodennost cze
dc.subject Brno-Cejl eng
dc.subject prison eng
dc.subject 1950s eng
dc.subject political prisons eng
dc.subject Zahradníček, Jan eng
dc.subject prison service eng
dc.subject every day life in prison eng
dc.title Věznice v Brně na Cejlu jako součást komunistického represivního systému cze
dc.title.alternative Prison in Brno - Cejl as a Part of Communist Repressive System eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Homola, Zdeněk
dc.date.accepted 2018-05-22
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is the prison Cejl nr. 71 in Brno in the period of 1948-1956, while the prison was officially closed. The prison was used by Regional Court in Brno and as a detention jail for persons interrogated by State court in Brno. This paper mainly presents view of everyday life in prison and of prisoners, who waited there for judgment , but also includes the topic of executions implemented in the prison and talks about prison officers, who watched overt the prisoners. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Soudobé dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37571
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení tématu DP: jeho volba, metodická východiska, prameny. 2. Seznámení uchazečky a komise s posudky vedoucího DP a oponenta. 3. Reakce uchazečky na podněty obsažené v posudcích. 4. Závěrečný rozprava. cze
dc.identifier.stag 32550
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account