Využitelnost a efektivita mobilního Internetu v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kysela, Jiří
dc.contributor.author Čučiak, Jan
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:09:39Z
dc.date.available 2018-06-14T06:09:39Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70872
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mobilního Internetu v České republice. V teoretické práci jsou popsány současně používané mobilní datové technologie, vlastnosti a parametry mobilního internetového připojení. V další části byly prakticky otestovány parametry mobilního internetového připojení (rychlost stahování, rychlost nahrávání a ping) na území Pardubického kraje. Měření zahrnuje tři vybrané mobilní datové technologie generace 2.5G a vyšší, přičemž byly testováni všichni tři hlavní mobilní operátoři, kteří v České republice působí. V praktické části bakalářské práce byla vytvořena webová aplikace, která umožňuje zobrazit a filtrovat naměřené hodnoty mobilního Internetu v daných lokalitách. Na základě těchto informací je možné určit, který mobilní operátor je z hlediska mobilního Internetu pro danou lokalitu nejvhodnější. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject EDGE cze
dc.subject UMTS cze
dc.subject HSPA cze
dc.subject HSPA+ cze
dc.subject LTE cze
dc.subject LTE-Advanced cze
dc.subject 2G cze
dc.subject 3G cze
dc.subject 4G cze
dc.subject mobilní Internet cze
dc.subject mobilní operátoři cze
dc.subject download cze
dc.subject upload cze
dc.subject ping cze
dc.subject EDGE eng
dc.subject UMTS eng
dc.subject HSPA eng
dc.subject HSPA+ eng
dc.subject LTE eng
dc.subject LTE-Advanced eng
dc.subject 2G eng
dc.subject 3G eng
dc.subject 4G eng
dc.subject mobile internet eng
dc.subject mobile operators eng
dc.subject download eng
dc.subject upload eng
dc.subject ping eng
dc.title Využitelnost a efektivita mobilního Internetu v ČR cze
dc.title.alternative Usability and Efficiency of Mobile Internet Connection in Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the analysis of mobile Internet in the Czech Republic. The theoretical work describes simultaneously the mobile data technologies, properties and parameters of the mobile Internet connection. In the next part, the parameters of mobile internet connection (download speed and ping) were practically tested in the Pardubice Region. The measurement includes three selected 2.5G and higher mobile Internet technologies that have been tested by all three major mobile operators operating in the Czech Republic. In the practical part of the bachelor thesis, a web application was created which allows the display and filtering of the measured values of the mobile Internet in given localities. On the basis of this information, it is possible to determine which mobile operator is best suited to the location from the point of view of the mobile Internet. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D38361
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Práce v teoretické části mapuje současný stav mobilního Internetu v České republice a řešení problému využitelnosti mobilního Internetu pro komerční (či neziskové) subjekty a jejich aktivity. Zmapování stavu mobilního Internetu zahrnuje všechny v ČR dostupné mobilní datové technologie (Generace 2,5 a vyšší, tj. GPRS, EDGE, CDMA, UMTS, HSPA(+), LTE) jejichž vlastnosti jsou v této práci s ohledem na jejich využití popsány. Bakalářská práce se bude zabývaPráce se zabývá i konkrétním nasazením mobilního Internetu ve zvoleném podniku (či neziskové organizaci) u kterého realizujete analýzu s přínosy a nedostatky využití zvolených mobilních datových technologií. V praktické části se bakalářské práce změřuje na kvalitu (přenosové rychlosti pro downlink i uplink, latenci) poskytovaných služeb základních třech mobilních operátorů a vybraných (alespoň dvou) mobilních datových technologií (minimálně 2,5G a vyšších) v několika referenčních místech a vyhodnocení tohoto srovnání. Součástí praktické části je webová aplikace, která dle zadaných vstupů (poloha, případné požadavky na parametry rychlosti atd.) vyhodnotí na základě získaných podkladů nejvhodnějšího poskytovatele mobilního internetového připojení. Plagiátorství bylo posouzeno v systému IS STAG, avšak v případě výskytů vyšší míry shody se jedná pouze o shodu návrhu SQL tabulek a kódech, který není plagiátem. cze
dc.identifier.stag 36075
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account