Studium pyrotechnických složí obsahem netradičních paliv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pelikán, Vojtěch
dc.contributor.author Schuster, Jaroslav
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:05:13Z
dc.date.available 2018-06-14T06:05:13Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 4.6.2021. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70856
dc.description.abstract Práce se zabývá přípravou pyrotechnických složí využívajících jako palivo kovové soli thiokyanatanů nebo komplexních aniontů s kyanidovou skupinou. U připravených složí byly měřeny vybrané výbušinářské parametry, u kterých byl sledován vliv granulometrie použitého okysličovadla, vliv obsahu paliva v pyrotechnické složi a vliv kationtu obsaženého v palivu. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 4.6.2021. cze
dc.subject hexakyanoželeznatan olovnatý cze
dc.subject thiokyanatan olovnatý cze
dc.subject zcitlivovadlo cze
dc.subject hexakyanoželeznatan draselný cze
dc.subject thiokyanatan stříbrný cze
dc.subject Lead ferrocyanide eng
dc.subject lead thiocyanate eng
dc.subject sensitiser eng
dc.subject potassium ferrocyanide eng
dc.subject silver thiocyanate eng
dc.title Studium pyrotechnických složí obsahem netradičních paliv cze
dc.title.alternative Study of the pyrotechnic compositions containing unconventional fuels eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Matyáš, Robert
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The thesis deals with preparation of pyrotechnic composition containing metal salts of thiocyanate or complex anion with cyanide group. At the prepared compositions, chosen explosive parametrs were measured, which monitored influence of granulometry of oxidaser, influence of fuels volume in the sample and influence of cation contained in fuel. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Teorie a technologie výbušin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37510
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant prezentoval výsledky své diplomové práce na požadované úrovni a v zadaném rozsahu. V následné diskuzi správně reagoval na připomínky a dotazy oponenta a členů komise. 1. Reakční rovnice pro hoření slože ferrokyanatan olovnatý/chloristan draselný. Vysvětlení uvedeného stechiometrického poměru 58/42. 2. Charakterizace hustoty složí. 3. Charakterizace plynných produktů rozkladu složí. 4. Otázka citlivosti stříbrných a draselných solí. cze
dc.identifier.stag 35666
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account