Poruchy metabolismu mastných kyselin u adrenoleukodystrofie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander
dc.contributor.author Tošovská, Aneta
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:04:04Z
dc.date.available 2018-06-14T06:04:04Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70799
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá adrenoleukodystrofií, která je charakterizována defektem lipidového metabolismu. Dochází k akumulaci VLCFA v plazmě a tkáních a k defektu peroxizomální beta-oxidace. Pomocí tenkovrstvé chromatografie byly analyzované vzorky rozděleny do pěti lipidových tříd: PL, DG, FFS, TG a CE. Koncentrace jednotlivých mastných kyselin ve frakcích byla dále zjištěna plynovou chromatografií. V této práci bylo využito sedm vzorků plazmy od pacientů trpících adrenoleukodystrofií a deset kontrolních vzorků plazmy od zdravých dobrovolníků. Dle známých biochemických markerů pro diagnostiku adrenoleukodystrofie byl prokázán různý stupeň onemocnění spojený s věkem pacientů. cze
dc.format 92 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject adrenoleukodystrofie cze
dc.subject leukodystrofie cze
dc.subject mastné kyseliny s velmi dlouhým řetězcem cze
dc.subject esenciální mastné kyseliny cze
dc.subject beta-oxidace cze
dc.subject demyelinizace cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject tenkovrstvá chromatografie cze
dc.subject adrenoleukodystrophy eng
dc.subject leukodystrophy eng
dc.subject very long chain fatty acids eng
dc.subject essential fatty acids eng
dc.subject beta-oxidation eng
dc.subject demyelination eng
dc.subject gas chromatography eng
dc.subject thin layer chromatography eng
dc.title Poruchy metabolismu mastných kyselin u adrenoleukodystrofie cze
dc.title.alternative Disorders of the metabolism of fatty acids at adrenoleukodystrophy eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mužáková, Vladimíra cze
dc.date.accepted 2018-06-05
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with adrenoleukodystrophy which is characterized by a defect in lipid metabolism. There is an accumulation of VLCFA in plasma and tissues and defect in peroxisomal beta-oxidation. Using thin-layer chromatography, the analyzed samples were divided into five lipid classes: PL, DG, FFS, TG and CE. Afterwards, the concentration of the individual fatty acids in the fractions was determined by gas chromatography. In this work, seven plasma samples from adrenoleukodystrophy patients and ten plasma control samples from healthy volunteers were used. According to known biochemical markers for diagnosis of adrenoleukodystrophy, a different degree of disease associated with the age of patients has been proved. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37714
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků diplomové práce. Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 35331
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account