Systém zaměstnaneckých benefitů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seinerová, Kateřina
dc.contributor.author Tomášová, Zuzana
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:00:27Z
dc.date.available 2018-06-14T06:00:27Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70646
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bude analýza systému benefitů pro zaměstnance ve zvolené firmě. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické, kde jsou stručně vymezeny základní pojmy a blíže popsány jednotlivé zaměstnanecké benefity využívané v současné době, a praktické části, která se soustředí na zaměstnanecké benefity "Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici", a to zejména na benefity určené pro zdravotní sestry. Jedním z hlavních cílů práce je vytvoření dotazníků a následný sběr a statistické vyhodnocení dat z dotazníků získaných. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cze
dc.subject odměňování cze
dc.subject motivace cze
dc.subject zaměstnanecké benefity cze
dc.subject průzkum spokojenosti cze
dc.subject human resource management eng
dc.subject remuneration eng
dc.subject motivation eng
dc.subject employee benefits eng
dc.subject satisfaction survey eng
dc.title Systém zaměstnaneckých benefitů cze
dc.title.alternative System of employee benefits eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with an analysis of the system of employee benefits in the selected company. The work consists of two parts: theoretical, where we are briefly defined the basic terms and described the individual employee benefits used at the present time, and the practical part, which focuses on employee benefits of "Masarykova městská nemocnice v Jilemnici", the most on benefits for nurses. One of the main task of this bachelor thesis is the creation of questionnaires and the subsequent collection and statistical evaluation of the data from the questionnaires obtained eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37954
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy komise se svou bakalářskou prací na téma: Systém zaměstnaneckých benefitů. Autorka práce v průběhu obhajoby zodpověděla následující položené otázky:Pearson chí-kvadrát test. cze
dc.identifier.stag 34504
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account