Zhodnocení možnosti převozu souprav metra po síti SŽDC za účelem levnější obnovy profilu dvojkolí u externího podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruban, Ivo
dc.contributor.author Pokorný, Petr
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:18:28Z
dc.date.available 2018-03-22T12:18:28Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2016-08-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 05.02.2021. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70473
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku reprofilací dvojkolí souprav 81-71M v pražském metru a její finanční náročnost. Řeší možnost přepravy souprav metra po síti SŽDC za účelem levnější reprofilace u externího podniku (DPOV Nymburk). V práci je popsán postup při přepravě soupravy (jedná se o mimořádnou zásilku) a cenové vyhodnocení této varianty. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 05.02.2021. cze
dc.subject dvojkolí cze
dc.subject mimořádná zásilka cze
dc.subject metro cze
dc.subject reprofilace dvojkolí cze
dc.subject wheelset eng
dc.subject special consignment eng
dc.subject underground eng
dc.subject reprofiling of wheelset eng
dc.title Zhodnocení možnosti převozu souprav metra po síti SŽDC za účelem levnější obnovy profilu dvojkolí u externího podniku cze
dc.title.alternative Evaluation of the posibility of transporting metro train set via the SŽDC network for cheaper recovery profile of wheelset at external company. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2018-02-05
dc.description.abstract-translated This master thesis is focused on re-profiling of wheelsets 81-71M train set in the Prague metro, and its cost. Solves possibility of transporting metro trains via the SŽDC network for cheaper recovery profile of wheelset at external company (DPOV Nymburk). The work describes the procedure for the transportation sets (this is a special consignment) and evaluation cost of this option. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37425
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a úspokojivě zodpověděl všechny otázky státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 31180
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account