Traction battery charger for teaching railway vehicle

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sadílek, Ondřej
dc.contributor.author Chabanenko, Mykyta
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:17:52Z
dc.date.available 2018-03-22T12:17:52Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-01-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70458
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with design, implementation and the verification of full functionality of the traction battery charger for the teaching railway vehicle. The first part of the thesis describes not only the teaching railway vehicle but also the working principles of lead-acid batteries with their charging characteristics and information about their construction. The second chapter provides designing and implementation where the proper type of charger is selected, where the operating principle of the integrated charge controller is explained and production with running revealed. The conclusion of the thesis contains a description of the results reached with advantages of the designed charger. eng
dc.format 61 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject lineární zdroje napětí cze
dc.subject integrovaný řídicí obvod BQ24550 cze
dc.subject olověný akumulátor cze
dc.subject kolejová vozidla cze
dc.subject linear power supplies eng
dc.subject integrated charge controller BQ24550 eng
dc.subject lead-acid batteries eng
dc.subject railway vehicles eng
dc.title Traction battery charger for teaching railway vehicle cze
dc.title.alternative Nabíječ trakčních akumulátorů výukového kolejového vozidla cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-02-07
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a ověřením plné funkčnosti nabíječe olověných akumulátorů výukového kolejového vozidla. První část práce je určená k popisu výukového kolejového vozidla, vysvětlení provedení a fungování olověných akumulátorů, a jejich nabíjecí charakteristiky. Druhá kapitola poskytuje návrh a realizaci, ve které je popsán výběr vhodné topologie nabíječe, princip činnosti řídicího obvodu, výroba a oživení nabíječe. Závěr práce se soustředí na popis dosažených výsledků a výhod navrhnutého nabíječe. cze
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37353
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč objasnil komisi výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl otázky vedoucího bakalářské práce a předvedl hotový výrobek. cze
dc.identifier.stag 33557
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account