Návrh rekonstrukce dopravního prostoru SII/304, Úpice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Borecký, Vladislav
dc.contributor.author Tomko, Pavol
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:15:33Z
dc.date.available 2018-03-22T12:15:33Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-01-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70422
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce dopravního prostoru silnice II/304 ve městě Úpice se zaměřením na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V návrhu je řešena úprava místních komunikací, dopravy v klidu a komunikace pro pěší. Rozsah návrhu je dán uličním prostorem v zájmovém území. cze
dc.format [nestr.] + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject vozovky cze
dc.subject parkovací stání cze
dc.subject komunikace pro pěší cze
dc.subject svislé dopravní značení cze
dc.subject vodorovné dopravní značení cze
dc.subject local roads eng
dc.subject roadways eng
dc.subject parking spaces eng
dc.subject pavements eng
dc.subject vertical traffic signs eng
dc.subject horizontal traffic signs eng
dc.title Návrh rekonstrukce dopravního prostoru SII/304, Úpice cze
dc.title.alternative Reconstruction of transport area of road II/304 in the city Upice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lopour, Pavel
dc.date.accepted 2018-02-06
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the reconstruction of transport area of road II/304 in the city Úpice focused on increasing road safety. The proposal deals with regulation of local rous, traffic in peace and predestrian communication. Scope of the proposal is given by street space in the interest area. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D38367
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 34551
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account