Hospodářský život města Jičína na přelomu středověku a raného novověku ve světle testamentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čapský, Martin
dc.contributor.author Köstinger, Milan
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:15:04Z
dc.date.available 2018-03-22T12:15:04Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2017-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70406
dc.description.abstract V práci se věnuji dějinám města Jičína od jeho vzniku až do počátku 18. století, zvláště pak na dějiny města za doby Trčků z Lípy. Provedl jsem rozbor jičínských testamentů ze 16. století za účelem poznání hmotné kultury, povahy odkazů, rodiny a okruhu místní obchodní sítě. Zaměřil jsem se také na literaturu, která je věnována problematice testamentů, vnímání smrti a náboženským představám společnosti na pomezí středověku a raného novověku. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject 16. století cze
dc.subject testamenty cze
dc.subject města cze
dc.subject Jičín cze
dc.subject hospodářský život cze
dc.subject testamentární praxe cze
dc.subject 16th century eng
dc.subject testaments eng
dc.subject towns eng
dc.subject Jičín eng
dc.subject economic life eng
dc.subject testamentary practice eng
dc.title Hospodářský život města Jičína na přelomu středověku a raného novověku ve světle testamentů cze
dc.title.alternative The Economic Life in Jičín at the Turn of the Middle Ages and Early Modern Times in the Light of Testaments eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ptáčková, Kateřina
dc.date.accepted 2018-02-09
dc.description.abstract-translated In my work I deal with the history of the town of Jičín from his origin until the beginning of the 18th century, especially with the history of Trčka from Lípa domain. I conducted an analysis of the 16th Century Jičín book of testaments in order to understand the material culture, the nature of the links, the family, and the circuit of the local business network. I also focused on the literature, which deals with the issues of testament, the perception of death and the religious beliefs of society at the border of the Middle Ages and the Early Modernity. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37399
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Student představil komisi svoji práci a komise se seznámila s posudky. 2. Diskuse k posudků, a k otázkám položeným členy komise. 3. Komise se usnesla, že student dokázal a odpovídajícím způsobem reagoval a shodla se na známce. cze
dc.identifier.stag 30003
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account