Cross-Cultural Filmmaking as a Process of Self-Reflection: Filming Native Americans within Central European Space’s Prevailing Imagery of the “Noble Savage”

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Šavelková, Lívia cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:53:26Z
dc.date.available 2018-02-27T03:53:26Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 1339-7877 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70382
dc.description.abstract In Said´s notion of “Orientalism” as a set of discursive practices through which the West structured the imagined East, the Czech Republic (or former Czechoslovakia) in particular, and so called Eastern Europe in general, has been viewed by “the West” as a space inhabited by “exotic other”. The former socialist countries (and the so called post-socialist countries) have been constructing their own “Orients” and “exotic others” as well including Noble Savage stereotype of Native Americans. This paper focuses on a visual (re)presentation of a meeting between people who might have mutually constructed each other as the “exotic other”. Based on filming of a visit of a Native American sport team competing in the Czech Republic, the paper would like to discuss who are the “exotic ones” and for whom and the methodological issues related to the creation of the cross-cultural ethnographic films. eng
dc.format p. 133-153 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Ethnologia Actualis : The Journal of Ethnographical Research, volume 17, issue: 1 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject cross-cultural filmmaking eng
dc.subject Native Americans eng
dc.subject Noble Savage eng
dc.subject Central Europe eng
dc.subject colonialism eng
dc.subject film cze
dc.subject mezikulturní filmování cze
dc.subject stereotyp ušlechtilého divocha cze
dc.subject indiáni cze
dc.subject kolonialismus cze
dc.subject Střední Evropa cze
dc.title Cross-Cultural Filmmaking as a Process of Self-Reflection: Filming Native Americans within Central European Space’s Prevailing Imagery of the “Noble Savage” eng
dc.title.alternative Filmování jako proces sebereflexe ve středoevropském „prostoru ušlechtilého divocha“ cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Ve středoevropském prostoru převažuje ve vztahu k původním obyvatelům Severní Ameriky koncept ušlechtilého divocha. Stejně tak, jako si “Západ” konstruoval své představy o “Východu”, obyvatelé střední Evropy si vytvářeli “své Orienty” (Said 1978, Wolff 1994, Todorova 1997, Buchowski 2006, Feest 1989, Calloway 2002, Lutz 2015). Text se věnuje konfrontaci diskurzů, které odrážejí zkušenosti lidí v různých časech a prostorech. Na příkladu našeho filmování indiánů v České republice při mistrovství světa v lakrosu v roce 2011 jsme se setkávali s otázkou, kdo a zda je vlastně pro koho tím “exotickým druhým”. Text je příspěvkem k diskuzi k mezikulturnímu filmování. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1515/eas-2017-0012 eng
dc.relation.publisherversion https://www.degruyter.com/view/j/eas.2016.17.issue-1/eas-2017-0012/eas-2017-0012.xml?format=INT eng
dc.identifier.obd 39880522 eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet