Analysis of degradation of motor oils used in ZETOR tractors

Show simple item record

dc.contributor.author Sejkorová, Marie cze
dc.contributor.author Glos, Josef cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:34:17Z
dc.date.available 2018-02-27T03:34:17Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 1211-8516 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70235
dc.description.abstract The durability of motor oil and then the change interval are influenced by numerous factors and it is not easy to determine optimal mileage for a specific means of transport or a machine. The manufacturer proposes a maximum limit, but it is not always suitable since operating conditions influence the process significantly. Using FTIR spectrometry and analytical ferrography methods we evaluated used motor oils collected from older types of ZETOR tractors. Change intervals were extended for most tested oil fills. The analysis results showed that when the tractors were exposed to a considerable everyday load during autumn tasks, the lubrication and friction processes in their motors were affected negatively which resulted in increased wear. Therefore it is not advisable to extend the change interval as proposed by the ZETOR manufacturer. eng
dc.format p. 179-187 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, volume 65, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject tractors eng
dc.subject motor oil eng
dc.subject analysis eng
dc.subject degradation eng
dc.subject particles eng
dc.subject FTIR spektrometry eng
dc.subject ferrography. eng
dc.subject traktory cze
dc.subject motorový olej cze
dc.subject analýza cze
dc.subject degradace cze
dc.subject částice cze
dc.subject FTIR spektrometrie cze
dc.title Analysis of degradation of motor oils used in ZETOR tractors eng
dc.title.alternative Analýza motorových olejů provozovaných v traktorech Zetor cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Na životnost oleje v motoru a tedy na výměnný interval má vliv mnoho faktorů a není jednoduché stanovit optimální kilometrový proběh pro určitý dopravní prostředek či stroj. Výrobcem je doporučen maximální limit, avšak ten nemusí vždy vyhovovat, neboť velký vliv zde mají i provozní podmínky. Metodou FTIR spektrometrie a analytickou ferrografií byly hodnoceny upotřebené motorové oleje odebrané ze starších typů traktorů značky Zetor. U většiny testovaných olejových náplní byly překročeny výměnné intervaly. Z výsledků analýz vyplynulo, že vystavení traktorů značnému každodennímu zatížení při podzimních pracích se nepříznivě projevilo na mazacích a třecích podmínkách v motoru a dochází k jeho zvýšenému opotřebení. Z tohoto důvodu není vhodné prodlužovat výměnný interval deklarovaný výrobcem traktoru Zetor. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.doi 10.11118/actaun201765010179 eng
dc.relation.publisherversion https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2017065010179.pdf eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85015828112
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85015828112
dc.identifier.obd 39878747 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account