The functions of external voices in hard news Appraisal: A dialogic perspective

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Nádraská, Zuzana cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:31:48Z
dc.date.available 2018-02-27T03:31:48Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 2199-6504 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70215
dc.description.abstract This paper discusses the interaction between voices in the so-called Appraisal satellite, a section in the generic structure of hard news concerned with evaluation (White, 1998). The discussion focuses primarily on the interplay between external voices brought into the discourse by various forms of presentation, i.e. forms of reporting the language of others (Semino and Short, 2004); in addition, the paper touches upon the interplay between external voices and the internal authorial voice of the journalist. External voices are considered in terms of the function they fulfil in hard news Appraisal. Prototypically, external voices serve as the main source of evaluation but also fulfil various subsidiary roles; for instance, voices serve as the target of evaluation, express attitude, and provide a summary, background information and justification. Correspondences are found between voice functions and forms of presentation. Voice functions are interpreted from a dialogic perspective, more specifically in terms of their potential to expand and contract the established dialogic space (Martin and White, 2005). eng
dc.format p. 63-80 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher de Gruyter Open eng
dc.relation.ispartof Topics in linguistics, volume 18, issue: 2 eng
dc.rights open access eng
dc.subject hard news eng
dc.subject Appraisal satellite eng
dc.subject evaluation eng
dc.subject forms of presentation eng
dc.subject external and internal voice eng
dc.subject voice function eng
dc.subject dialogue eng
dc.subject dialogic expansion and contraction eng
dc.subject novinová zpráva cze
dc.subject evaluace cze
dc.subject evaluativní část žánrové struktury cze
dc.subject externí a interní hlasy cze
dc.subject funkce hlasu cze
dc.subject dialog a vícehlasí cze
dc.title The functions of external voices in hard news Appraisal: A dialogic perspective eng
dc.title.alternative Funkce externích hlasů v evaluativních částech novinové zprávy: Dialogická perspektiva cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Článek se zabývá interakcí externích hlasů v evaluativní sekci žánrové struktury novinových zpráv britského kvalitního tisku (White 1998). Věnuje se zejména interakci mezi externími hlasy ve formách přímé a nepřímé řeči (Semino a Short, 2004) a mezi externími hlasy a interním hlasem autora. Hlasy jsou posuzovány z hlediska jejich funkce v evaluativním částech žánrové struktury. Externí hlasy fungují nejčastěji jako zdroj evaluace, ale hrají i jiné vedlejší role: představují cíl evaluace, vyjadřují postoje, sumarizují, poskytují kontext a argumentaci. Studie též hledá souvislost mezi funkcí a formou prezentace ne/přímé řeči. Funkce externích hlasů jsou interpretovány z dialogické perspektivy a jejich potenciálu otevírat či zavírat dialogické pole (Martin a White, 2005). cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1515/topling-2017-0011 eng
dc.relation.publisherversion https://www.degruyter.com/view/j/topling.2017.18.issue-2/topling-2017-0011/topling-2017-0011.xml eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85040907043
dc.identifier.obd 39880411 eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet