Sustainability-related communication and its influence on competitiveness of companies in the chemical industry

Show simple item record

dc.contributor.author Hyršlová, Jaroslava cze
dc.contributor.author Tomšík, Pavel cze
dc.contributor.author Vnoučková, Lucie cze
dc.contributor.author Hájek, Miroslav cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:17:31Z
dc.date.available 2018-02-27T03:17:31Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7509-451-3 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70104
dc.description.abstract Interests of companies in sustainability-related communication have risen considerably in recent years. This can be seen not only in the content of corporate annual reports, but also in the number of papers published in scientific journals. This paper focuses on the current state of sustainability-related reporting in chemical industry companies registered in the Association of Chemical Industry in the Czech Republic. It deals with the form and the content of reporting, the importance of different stakeholders in this process as well as benefits of sustainability-related communication and its impacts on competitiveness of the company. eng
dc.format p. 138-141 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Mendelova univerzita v Brně eng
dc.relation.ispartof 6th International Conference on Management : Trends of Management in the Contemporary Society eng
dc.rights open access eng
dc.subject sustainability-related reporting eng
dc.subject competitiveness eng
dc.subject chemical industry eng
dc.subject reporting o udržitelném rozvoji cze
dc.subject konkurenceschopnost cze
dc.subject chemický průmysl cze
dc.title Sustainability-related communication and its influence on competitiveness of companies in the chemical industry eng
dc.title.alternative Komunikace o udržitelném rozvoji a její vliv na konkurenceschopnost podniků chemického průmyslu cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated V posledních letech roste zájem podniků o komunikaci o udržitelnosti jejich podnikání. To se odráží nejen v obsahu výročních zpráv podniků, ale také v množství publikací zaměřených na danou problematiku. Článek se zaměřuje na stávající způsob komunikace o udržitelném rozvoji podniků chemického průmyslu v ČR a diskutuje vazbu mezi komunikací podniku a jeho konkurenční schopností s ohledem na specifika chemického průmyslu. cze
dc.event 6th International Conference on Management (ICoM) - Trends of Management in the Contemporary Society (09.06.2016 - 10.06.2016, Brno, CR) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://uma.pef.mendelu.cz/en/konf?lang=en
dc.identifier.wos 000400581300032 eng
dc.identifier.obd 39880439 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account