A Solution to Combat Cybersecurity Threats Involving Big Data Analytics in the Hadoop Ecosystem

Show simple item record

dc.contributor.author Lněnička, Martin cze
dc.contributor.author Čapek, Jan cze
dc.contributor.author Komárková, Jitka cze
dc.contributor.author Máchová, Renáta cze
dc.contributor.author Čermáková, Ivana cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T02:57:42Z
dc.date.available 2018-02-27T02:57:42Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-9-0 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69945
dc.description.abstract Information and data security have become the biggest concern for almost all organizations. At the same time, new security challenges emerge constantly as networks become more highly distributed and virtualization architectures are adopted. Big data analytics promises to deliver opportunities for prevention and detection of advanced cyberattacks using internal and external big security data. The increase of these streamed and stored data together with the development of distributed analytical systems has led to rapid increase in demand for big data analytics integration in in the field of cybersecurity. Therefore, this paper attempted to discuss these practices. A literature review was conducted and the most suitable components were identified with the aim to propose a conceptual model, which should help to combat cybersecurity threats involving big data analytics in the Hadoop ecosystem. By implementing this model, organizations may be able to detect threats, create more defense mechanisms, and improve security of their infrastructure. eng
dc.format p. 1804 - 1812 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher International Business Information Management Association-IBIMA eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Cybersecurity eng
dc.subject big data analytics eng
dc.subject Hadoop ecosystem eng
dc.subject conceptual model eng
dc.subject Kyberbezpečnost cze
dc.subject analýza big dat cze
dc.subject Hadoop ekosystém cze
dc.subject konceptuální model cze
dc.title A Solution to Combat Cybersecurity Threats Involving Big Data Analytics in the Hadoop Ecosystem eng
dc.title.alternative Řešení pro potírání kybernetických hrozeb založené na využití analýzy Big dat v Hadoop ekosystému cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Bezpečnost informací a dat se stala největší obavou téměř pro všechny organizace. Zároveň se neustále objevují nové bezpečnostní výzvy související s tím, jak se sítě stávají stále více distribuovanými a virtualizační architektury jsou využívány. Analýza big dat poskytuje příležitosti pro prevenci a detekci pokročilých kybernetických útoků s využitím vnitřních a vnějších dat o bezpečnosti. Růst těchto toků dat a uložených dat společně s rozvojem distribuovaných analytických systémů vedly k rychlému nárůstu poptávky po integraci analýzy big dat v oblasti počítačové bezpečnosti. Tento článek se proto pokusil diskutovat tyto praktiky. Byla provedena rešerše literatury a byly identifikovány nejvhodnější komponenty s cílem navrhnout konceptuální model, který by měl pomoci v boji proti kybernetickým hrozbám zahrnující analýzu big dat v Hadoop ekosystému. Implementováním tohoto modelu mohou organizace odhalit hrozby, vytvořit další obranné mechanismy a zlepšit bezpečnost své infrastruktury. cze
dc.event 30th IBIMA conference on Vision 2020 : Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth (08.11.2017 - 09.11.2017, Madrid) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2017_017/Podpora rozvoje chytrých měst a regionů eng
dc.identifier.wos 000443640501052
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85048494588
dc.identifier.obd 39879116 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account