Evaluation of the Life Quality in the Regions of the Czech Republic in the Years 2000-2015 Using Fuzzy Inference System

Show simple item record

dc.contributor.author Šanda, Martin cze
dc.contributor.author Křupka, Jiří cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T02:55:23Z
dc.date.available 2018-02-27T02:55:23Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-7-6 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69927
dc.description.abstract The aim of the article is a suggestion of a model to the quality of life (QL) evaluation in the regions of the Czech Republic (CR) for a support of decision making about a grant allocation. Suggested modified model comes out of the published model in 2016, which deals with the evaluation of the life quality in the regions of the CR only in the year 2014. Modified model works with objective and subjective data. Objective data from 2000 to 2015 are gained from the Czech Statistical Office (CZSO) database and represents the results of the questionnaire survey. This type of data is used in the model for defining the necessity and preference of the indicators. There are different types of methods and approaches used in the modified model for the decision making of the grant allocation. They are: fuzzy inference system (FIS), method of multi-criterial decision making - technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), project Place for Life (PfL) and sociological surveys of the Czech Television (CT). Results of the models are compared. eng
dc.format p. 555-567 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher International Business Information Management Association-IBIMA eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject indicators eng
dc.subject fuzzy inference system eng
dc.subject quality of life evaluation eng
dc.subject regions eng
dc.subject ukazatele cze
dc.subject fuzzy inferenční systém cze
dc.subject hodnocení kvality života cze
dc.subject kraje cze
dc.title Evaluation of the Life Quality in the Regions of the Czech Republic in the Years 2000-2015 Using Fuzzy Inference System eng
dc.title.alternative Hodnocení kvality života krajů České republiky v letech 2000 – 2015 pomocí fuzzy inferenčního systému Hodnocení kvality života krajů České republiky v letech 2000 – 2015 pomocí fuzzy inferenčního systému Hodnocení kvality života krajů České republiky v letech 2000 – 2015 pomocí fuzzy inferenčního systému Hodnocení kvality života krajů České republiky v letech 2000 – 2015 pomocí fuzzy inferenčního systému Hodnocení kvality života krajů České republiky v letech 2000 – 2015 pomocí fuzzy inferenčního systému cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Cílem příspěvku je návrh modelu hodnocení kvality života (QL) krajů České republiky (ČR) pro podporu rozhodnutí o přidělení dotace. Navržený modifikovaný model vychází z publikovaného modelu v roce 2016, který se zabýval hodnocením kvality života krajů ČR pro rok 2014. Modifikovaný model pracuje se objektivními i subjektivními daty. Objektivní data za roky 2000-2015 jsou získána z databází ČSÚ a představují základní množinu ukazatelů. Subjektivní data reprezentují výsledky dotazníkového šetření. V modelu je tento typ dat použit pro definici důležitosti a preferencí ukazatelů. V modifikovaném modelu jsou pro rozhodnutí o přidělení dotace použity různé metody a přístupy. Jde fuzzy inferenční systém (FIS), metodou vícekriteriálního rozhodování TOPSIS, projekt Místo pro život (PfL) a sociologické průzkumy České televize (CT). Výsledky modelů jsou porovnány. cze
dc.event 29th IBIMA conference (03.05.2017 - 04.05.2017, Vídeň) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2017_019/Syntéza a analýza modelů pro podporu zavádění konceptu chytrých měst a regionů eng
dc.identifier.wos 000410252700059
dc.identifier.obd 39879053 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account