Využití nejen expresivních terapií v konceptu rané péče v České republice

Show simple item record

dc.contributor.author Šándorová, Zdenka cze
dc.contributor.author Ehlová, Marcela cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T02:50:30Z
dc.date.available 2018-02-27T02:50:30Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.isbn 978-80-561-0473-6 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69888
dc.description.abstract Pracoviště služby sociální prevence „raná péče“ v České republice mají ve své nabídce řadu technik, strategií, intervencí, které mají významný terapeutický – léčebný účinek. V příspěvku autorky prezentují přehled těchto technik a intervencí využívaných v praxi poradce rané péče, a to na základě i vlastních zkušeností či záměrného pozorování. V úvodu příspěvku je stručně uveden koncept rané péče v České republice a pro ilustraci jsou také uvedeny výsledky orientačního šetření prostřednictvím strukturovaného rozhovoru se členy (na žádost anonymní) krajské organizace poskytující službu „raná péče“, zhodnocující konkrétní terapeutické činnosti poskytovatele rané péče v rámci prevence sociálního vyloučení. cze
dc.format p. 142-152 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity cze
dc.relation.ispartof Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017 : kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta cze
dc.rights open access cze
dc.subject Sociální služba cze
dc.subject Raná péče cze
dc.subject Expresivní terapie cze
dc.subject Techniky a intervence cze
dc.subject Poradce rané péče cze
dc.subject Social service eng
dc.subject Early intervention eng
dc.subject Expression therapy eng
dc.subject Techniques and interventions eng
dc.subject Early intervention advisor eng
dc.title Využití nejen expresivních terapií v konceptu rané péče v České republice cze
dc.title.alternative The use of not only the expressive therapies in the concept of early intervention in the Czech republic eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Workplace services social prevention "early intervention" in the Czech republic have in its menu a variety of techniques, strategies, interventions that have a significant therapeutic – the therapeutic effect. In the contribution the authors present an overview of these techniques and interventions used in the practice advisor early care, and on the basis of their own experience or the deliberate observation. In the introduction to the paper will briefly put the concept of an early care in the Czech republic and for illustration are also shown the results of the guidance of the investigation through a structured interview with the members (at the request of anonymous) the county organization providing the service "early intervention", looking into the specific therapeutic activities of providers of early care in the prevention of social exclusion. eng
dc.event Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017 : kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta (26.01.2017 - 26.01.2017, Ružomberok) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion https://expresivneterapie.files.wordpress.com/2018/03/expresc3advne-terapie2017_zbornc3adk_knic5benica.pdf
dc.identifier.obd 39880587 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account